Bygglov för bostadsrätter i Havslätt prövas i domstol

Havslätt Artikeln publicerades
24 strandnära bostadsrätter planeras i Havslätt.
Foto: GBJ Bygg
24 strandnära bostadsrätter planeras i Havslätt.

Bygglovet för 24 nya bostadsrätter i Havslätt kommer att prövas av mark- och miljödomstolen.

Planerna på fyra flerbostadshus med totalt 24 bostadsrätter på fastigheten Blyet 5 har väckt missnöje bland grannar i området. Flera fastighetsägare överklagade samhällsbyggnadsnämndens bygglovsbeslut till länsstyrelsen, men fick inget gehör för sina synpunkter. Den 28 maj avslog länsstyrelsen samtliga överklaganden.

Nu står det klart att ärendet även ska prövas i mark- och miljödomstolen. En av grannarna som överklagat länsstyrelsens beslut riktar kritik både mot kommunens handläggning och mot byggets utformning. Enligt grannen är tomten för liten för att bygga fyra flerbostadshus på och avståndet till omgivande fastigheter blir inte tillräckligt stort. Trots att flerbostadshusen ska byggas i två våningar menar grannen att de kommer att upplevas som trevåningshus i och med den rådande marknivåskillnaden.

”Vilket gör att insynen på vår tomt kommer att bli extrem, alltså kommer vi inte kunna vistas någonstans på vår tomt utan att någon ser rakt ner på allt vi gör”, skriver grannen.

Mark- och miljödomstolen har begärt att samhällsbyggnadsnämnden ska yttra sig i ärendet senast den 2 oktober.

Det är GBJ Bygg som står bakom projektet i Havslätt. Bostadsrätterna säljs via Svensk fastighetsförmedling, som skriver på sin hemsida att 15 av de 24 lägenheterna i bostadsrättsföreningen Havslättshöjden är reserverade.