Chefskarusell när verksamheter får ny organisation

Oskarshamn Artikeln publicerades
Morgan Olsson blir förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen.
Foto:-
Morgan Olsson blir förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen.

Räddningschef Morgan Olsson och arbetsmarknadschef Mats Johansson får nya uppgifter när kommunstyrelsens verksamheter organiseras om.

Kommundirektör Rolf Persson har föreslagit flera förändringar av förvaltningsstrukturen för de verksamheter som sorterar under kommunstyrelsen. Frågan har blivit aktuell i och med att personalchef Eva-Carin Öhlin, som även är förvaltningschef för kommunkontoret, går i pension vid årsskiftet. Verksamhetsledningen och de fackliga organisationerna är överens om att Öhlins ersättare ska vara renodlad personalchef och inte förvaltningschef. Tjänsten ska benämnas HR-chef.

I dag sorterar de båda förvaltningarna kommunkontoret och räddningstjänsten under kommunstyrelsen. Rolf Perssons förslag, som kommunstyrelsen nu har godkänt, innebär att alla verksamheter samlas i en kommunstyrelseförvaltning med en gemensam förvaltningschef. Den nuvarande räddningschefen Morgan Olsson blir förvaltningschef. En ny räddningschef ska utses inom den befintliga organisationen.

Verksamheten vid strategi- och näringslivsenheten, STEN, ska också organiseras om. Sekretariatet med kommunsekreterare, förvaltningsassistent och utredningssekreterare ska i fortsättningen benämnas kansli och bilda en enhet under ledning av utvecklingschef Lars Ljung.

De övriga verksamheterna och funktionerna i STEN samlas i en ny förvaltning som får namnet tillväxt- och näringslivskontor. Förvaltningschef blir Mats Johansson, som i dagsläget är chef för arbetsmarknadsenheten. Inom förvaltningen skapas också en näringslivsenhet som leds av näringslivschef Douglas Almquist.

När kommunstyrelsen tog beslut i frågan yrkade L och KD på att den nya organisationen skulle ge en besparing på 3,1 miljoner kronor. Yrkandet fick dock inget stöd av de övriga partierna.