Dålig sikt i Kristdala

Kristdala Artikeln publicerades

I ett brev till Tekniska kontoret har två stycken män skrivit att en besiktning bör göras snarast av flera av Kristdalas vägkorsningar.

I brevet står det att personal på Tekniska kontoret bör besiktiga sju av byns vägkorsningar då höga häckar bidrar till dålig sikt.

De skriver att de främst gäller korsningarna vid Venavägen-Kålgårdsgatan, Venavägen-Högalundsgatan, Dämsvägen-Körlingsgatan, Körlingsgatan- Krithemsgatan, Dalkroken- Björkgatan.

De nämner även att korsningen vid Vallgatan ska vara helt igenvuxen.