De behåller egen majoritet i kyrkan

Oskarshamn Artikeln publicerades
Nomineringsgruppen Kyrka för alla backar rejält i kyrkovalet – men den tycks ändå behålla egen majoritet i kyrkofullmäktige i Oskarshamns församling. Från vänster: Lisbeth Lindberg, Rose-Marie Probelius Seger, Barbro Kreutz, Gudrun Gustafsson, Sven-Erik Petersson, Eila Marjatta Wictorzon och Johan Duvteg. Samtliga är med på nomineringsgruppens vallista.
Foto:Peter Rosén
Nomineringsgruppen Kyrka för alla backar rejält i kyrkovalet – men den tycks ändå behålla egen majoritet i kyrkofullmäktige i Oskarshamns församling. Från vänster: Lisbeth Lindberg, Rose-Marie Probelius Seger, Barbro Kreutz, Gudrun Gustafsson, Sven-Erik Petersson, Eila Marjatta Wictorzon och Johan Duvteg. Samtliga är med på nomineringsgruppens vallista.

Den opolitiska nomineringsgruppen Kyrka för alla har alltjämt egen majoritet i kyrkofullmäktige i Oskarshamns församling.

Det kan vi konstatera efter en titt på det preliminära valresultatet. Kyrka för alla (KaOf) backade dock kraftigt – från 62,81 procent i förra valet, 2013, till 51,14 procent. Nomineringsgruppen förlorar därmed tre mandat i fullmäktige. 16 platser har blivit 13, men det räcker fortfarande för egen majoritet. Kyrkofullmäktige i Oskarshamns församling har sammanlagt 25 platser.

– Enligt det preliminära valresultatet har vi egen majoritet – och vi tycker att vi har gjort ett bra val, med tanke på förutsättningarna, säger kyrkorådets ordförande Rose-Marie Probelius Seger, som är etta på nomineringsgruppens lista.

Hon påpekar att Kyrka för alla inte har den valbudgeten som Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har.

  – Vi är opolitiska – och vi har ingen organisation som stöttar oss ekonomiskt i arbetet med att skicka ut broschyrer och sådant. Vi har helt enkelt inte samma förutsättningar.

  Kyrka för alla anser att det är det kristna budskapet som är det viktigaste – och nomineringsgruppen betonar att kyrkan och de politiska partierna har skilda värdegrunder. Frågor om bibeln hör inte hemma i sekulära politiska partier, poängterar nomineringsgruppen. På nomineringsgruppens lista finns namn som är kopplade till olika politiska partier – men de påpekar att de är helt opolitiska i kyrkosammanhanget. Kandidaterna på Kyrka för alla-listan är engagerade inom kyrkan på olika sätt. Gruppen vill att kyrkan ska vara öppen för alla – även för muslimer, katoliker och grekisk-ortodoxa.

  Socialdemokraterna backar, preliminärt, med blygsamma steg – från 29,25 till 27,82 procent. Partiet tycks dock behålla de sju mandaten i fullmäktige. Sverigedemokraterna, som inte var med i förra valet, landade på 15,67 procent. Det räcker till fyra mandat. Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) gick bakåt – från 7,94 till 5,37 procent, enligt de preliminära siffrorna (två mandat blir ett). Valdeltagandet ökade från 7,76 till 12,57 procent.

  I Döderhults församling behåller Aktiv kyrka i Döderhults församling (AkDf) elva platser i fullmäktige, efter en liten ökning enligt det preliminära resultatet (från 42,80 till 43,34 procent). Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (Posk) gick tillbaka från 39,04 till 31,77 procent. Tio fullmäktigeplatser blir därmed åtta. Borgerligt alternativ (BorgA) backade marginellt, från 12,73 till 12,15 procent – och gruppen behåller de tre mandaten. Sverigedemokraterna fick 12,74 procent, vilket räcker till tre platser.

  Valdeltagandet i Döderhults församling ökade från 8,64 till 13,02 procent.

  I Södra Tjusts pastorat (där Misterhults församling är en av delarna) backade Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (Posk) från 44,02 till 37,63 procent. 16 mandat blir därmed 14. Socialdemokraterna tycks backa ytterst blygsamt – från 26,57 till 26,04 procent. Partiet behåller således de nio platserna i fullmäktige. Borgerligt alternativ backade från 15,37 till 12,23 procent. Fem platser blir därmed fyra. Centerpartiet ökade en aning – från 14,04 till 14,59 procent. Partiet behåller de fem platserna i fullmäktige. Sverigedemokraterna fick 9,51 procent.

  Det räcker till tre mandat. Valdeltagandet i Södra Tjusts pastorat ökade från 10,58 till 15,43 procent.

  Kyrkovalet

  Så gick det

  Preliminärt resultat i valet till kyrkofullmäktige 2017:

  Döderhults församling:

  Aktiv kyrka i Döderhults församling (AkDf) 43,43 procent (42,80 i förra valet, 2013).

  Borgerligt alternativ (BorgA) 12,15 (12,73)

  Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (Posk) 31,77 (39,04)

  Sverigedemokraterna (SD) 12,74 (var inte med i förra valet).

  Valdeltagande: 13,02 procent (8,64 procent i förra valet, 2013).

  Antal röstberättigade: 5 400 personer.

  Avgivna röster: 703 stycken (683 giltiga).

  Oskarshamns församling

  Socialdemokraterna 27,82 (29,25)

  Kyrka för alla i Oskarshamns församling (KaOf) 51,14 (62,81)

  Sverigedemokraterna 15,67 (deltog inte i förra valet, 2013).

  Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) 5,37 (7,94).

  Valdeltagande: 12,57 procent (7,76 i förra valet).

  Antal röstberättigade: 9 164 personer.

  Avgivna röster: 1 152 (1 136 giltiga).

  Södra Tjusts pastorat (där Misterhults församling ingår)

  Socialdemokraterna 26,04 (26,57)

  Borgerligt alternativ 12,23 (15,37)

  Centerpartiet (C) 14,59 (14,04)

  Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 37,63 (44,02)

  Sverigedemokraterna 9,51 (deltog inte i förra valet, 2013).

  Valdeltagande: 15,43 (10,58 i förra valet).

  Antal röstberättigade: 18 661 personer.

  Avgivna röster: 2 879 stycken (2 838 giltiga).

  Visa mer...