De vill utlysa ett klimatnödläge

Oskarshamn Artikeln publicerades

Det har kommit ett brev till kommunstyrelsen undertecknat medlemmar i ”Fridays for Future”. Avsändarna är verksamma i Oskarshamn och anser att kommunen ska utlysa ett klimatnödläge.

 

Milda Jonasson, Anna Lingman, Annelie Johansson, Martin Westling, Lena Blomander, Gunnar Westling, Olle Hollertz. Medlemmar i rörelsen ”Fridays for future”, miljöprotest utanför stadshuset på fredagarna.
Foto: Henrik Nilsson
Milda Jonasson, Anna Lingman, Annelie Johansson, Martin Westling, Lena Blomander, Gunnar Westling, Olle Hollertz. Medlemmar i rörelsen ”Fridays for future”, miljöprotest utanför stadshuset på fredagarna.

”Klimatkrisen i världen fördjupas för varje år som utsläppen av klimatgaser, främst koldioxid och metan, inte minskar.” Så inleds brevet från några av Oskarshamns aktiva medlemmar i rörelsen ”Fridays for Future”. De menar att de flesta av världens politiska ledare ser problemet, men omställningsarbetet går för långsamt, och i nuläget ineffektivt. ”Kraftfulla förstärkningsmekanismer ligger redan i startgroparna, och vid oförändrade utsläpp kommer de att släppas lösa inom bara något årtionde. Kanske är det redan försent att stoppa dem, men snabbt och kraftigt minskande CO2- utsläpp kommer att ge mänskligheten en rimlig chans att hinna ställa om och möta katastrofen.” Insändarna förklarar att det krävs åtgärder på alla beslutsnivåer, nationellt, internationellt, regionalt och lokalt. I brevet beskrivs att när vi sist hade en koldioxidnivå på 415 ppm var jordens medeltemperatur 3-4 grader högre än idag, och havsnivån låg mellan 5 och 40 meter högre. Idag har den globala medeltemperaturen ännu bara hunnit stiga 1 grad. ”Men lyckas vi inte hejda koldioxidutsläppen och på något sätt minska CO2-halten i atmosfären, så kommer den mänskliga civilisationen som vi känner den att ganska snabbt gå under. För att kraftigt minska utsläppen krävs radikala åtgärder, som kräver mod och beslutsamhet.