Den sjunkna glassbåtens öde är ännu ovisst

Oskarshamn Artikeln publicerades
Det är båtägarens ansvar att bärga den gamla glassbåten som låg förtöjd vid museikajen. Om det drar ut på tiden kommer kommunen att agera.
Foto: Ida Svensson
Det är båtägarens ansvar att bärga den gamla glassbåten som låg förtöjd vid museikajen. Om det drar ut på tiden kommer kommunen att agera.

Nu har den gamla glassbåten varit under vattenytan i lite mer än en vecka och än så länge verkar inget initiativ har tagits till att bärga den. Ansvaret ligger på ägarna men om inget händer kan kommunen få ryta till.

Morgan Olsson, förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen, var räddningschef i beredskap den helgen.

– Vår uppgift var i första hand att säkra egendom men den hade redan sjunkit när vi kom dit, säger Morgan Olsson.

Nästa steg var att se till att olja och bränsle som fanns ombord inte läckte ut men det visade sig att det redan var borttaget.

Vad som händer nu vet inte Morgan Olsson.

– Det här är ingen kommunal angelägenhet, kommunen har inget ansvar, det är en ägarfråga.

Oskarshamns sjöfartsförening har inte heller något ansvar för den gamla glassbåten. Den låg förtöjd vid Norra kajen, under sommaren fungerar den som en museikaj.

– Där kan vi ta emot gästande veteranbåtar och gamla skutor. De får tillgång till toalett och soptömning med mera, säger Anders Nyström, ordförande i sjöfartsföreningen.

Om den sjunkna båten ligger kvar länge kan det bli trångt när större båtar kommer på besök.

Tidigare låg glassbåten vid Badholmen.

– Den drogs över hit när hamnsaneringen skulle starta.

Ombord fanns en dränkningspump för att förhindra att båten skulle sjunka. Den känner av när vattnet börjar stiga för högt och pumpar ut det. Den går på el.

– Vi lånade ut el till pumpen för att båten inte skulle sjunka. Men någon stal förlängningssladden och då fungerade inte pumpen, säger Anders Nyström.

Smålandshamnar AB har heller inget att göra med glassbåten.

– Det är inte vår del av kajen, vi har bara fram till Kustbevakningen, säger Claes Molldén, teknik- och säkerhetschef.

Rickard Bergqvist, chef på tekniska kontoret bekräftar att det är kommunen som äger Norra kajen och den delen där båten ligger på botten.

– Under sommartid fungerar den som museikaj för att kunna ta emot större båtar som är på besök, säger Rickard Bergkvist.

Han har inte varit i kontakt med båtägaren.

– Vi har inte sökt kontakt med båtägaren än. Det är båtägaren som ansvarar för att den bärgas.

Men om inget händer kan det bli aktuellt.

– Om det drar ut på tiden och inget händer kommer vi att behöva göra det.

Det kan bli problem i sommar.

– Om det kommer större båtar på besök så kan det ställa till det. Det kan bli ett bekymmer eftersom det blir trångt. Då får vi försöka hitta lösningar, säger Rickard Bergqvist.