Detaljplan för idrottsändamål

Oskarshamn Artikeln publicerades
Detaljplanen är över området där bland annat gamla Jysk legat tidigare.
Detaljplanen är över området där bland annat gamla Jysk legat tidigare.

En ny detaljplan har under veckan antagits av Samhällsbyggnadsnämnden för att möjliggöra idrottsändamål.

Detaljplanen är för fastigheten Ängsknarren 2 där det tidigare låg bland annat Jysk. Syftet för detaljplanen är att kunna möjliggöra idrottsändamål utöver redan planerade saker som handel och kontor. Ett annat syfte är att också fortsätta skydda de ekar som finns inne på området. Trafikplanen som funnits sedan tidigare över parkering och in- och utfarter kommer att behållas i detaljplanen.