Digitala verktyg på skolschemat

Oskarshamn Artikeln publicerades
Hanna Petersson, Simone Davidsson och Alice Johansson sköter om en "patient" medan Olivia Eriksson filmar med sin Ipad.
Foto:Anna-Lena Karlsson
Hanna Petersson, Simone Davidsson och Alice Johansson sköter om en "patient" medan Olivia Eriksson filmar med sin Ipad.

Eleverna på vård- och omsorgsprogrammet vid Oscarsgymnasiet har under veckan haft digitala verktyg på skolschemat. Under veckan har man bland annat fått prova på att spela in film och podcast i syfte att marknadsföra utbildningen.

Att lära sig hantera de digitala verktygen ingår i skolplanen.

– Vi brukar ha temaveckor kring detta, berättar Anneth Borgemo, som är lärare på vård- och omsorgsprogrammet.

Uppdelade i olika grupper har eleverna vid programmets samtliga årskurser under veckan fått arbeta med både film och podcast.

– Tanken är att vi ska lägga ut resultatet på nätet när det är färdigt och att det ska gå att nå materialet via skolans hemsida samt i sociala medier, berättar Anneth Borgemo.

I en av undervisningssalarna sitter Olivia Eriksson, Alice Johansson, Hanna Petersson och Simoné Davidsson och filar på en film om vård- och omsorgsutbildningen och dess innehåll.

– Filmen handlar om en kvinna som segnar ner och får hjärtstillestånd under öppet hus här på skolan, berättar eleverna.

– Men hon får snabb hjälp i form av Hjärt- och lungräddning av eleverna på vårdprogrammet och hon klarar sig.

I klassrummet intill sitter Maja Ekström och Celine Ågren och filar på en podd om varför de valde just vård- och omsorgsprogrammet samt vad de tycker om utbildningen.

– Det är en bra linje och man lär sig jättemycket, säger Maja Ekström.

– Vi har också väldigt bra lärare som förklarar så att man förstår.

Maja och Celine framhåller vidare att det sannolikt inte kommer att bli svårt att få jobb i framtiden med en vårdutbildning i bagaget.

– Vi kommer båda två att plugga vidare när vi gått ut den här utbildningen. Tanken är att vi ska bi sjuksköterskor, berättar de.

Att spela in en podcast är roligt och intressant, men också lite klurigt.

– Det svåraste är att komma på vad man ska säga, tycker tjejerna.