Döda träd som kan vara en fara tas ner

Kolberga Artikeln publicerades
Skogskonsulten Ingemar Lennartsson står vid ett träd som inte klarade den tuffa sommaren förra året. Eftersom det står så nära ett hus kommer det att sågas ner.
Foto: Ida Svensson
Skogskonsulten Ingemar Lennartsson står vid ett träd som inte klarade den tuffa sommaren förra året. Eftersom det står så nära ett hus kommer det att sågas ner.

Tusentals träd överlevde inte förra sommarens extrema torka och ihållande värme. Döda träd finns överallt och nu ska alla som står farligt till sågas ner.

Förra veckan började arbetet med att hitta och ta ner döda träd som inte klarade den långvariga torkan.

– Det är ett jättejobb, det är massor av träd som har dött, säger Ingemar Lennartsson, skogskonsult som förvaltar skog år kommunen.

I skogen bredvid Gläntans förskola står både en död björk och en död tall. Om de ge upp finns det risk för att de faller ner på barnens lekplats. De är två av träden som ska sågas ner.

Det är så det ser ut runt om i skogspartierna.

– Det är framförallt tallar som har dött och en hel del björkar, säger Ingemar Lennartsson.

Det är först nu det går att se vilka träd som inte mår bra.

– Några träd dog redan förra sommaren och sedan har det blivit fler och fler efter hand.

Ingemar Lennartsson visar en tall som står nära både en stig och ett bostadshus. Med en kniv kan han lätt skala av barken och under den är träet mörkt och fuktigt.

Att barken är släppt är ett tecken på att trädet har dött.

– Här finns det inget liv längre.

Han skär av barken en liten bit åt vänster, där finns det fortfarande färskt trä. Men tallen kommer att dö.

Barken på tallen släpper lätt och under syns det att trädet inte mår bra. Men delar av stammen kommer få ligga kvar i skogen för att insekterna ska kunna bo kvar.
Foto: Ida Svensson
Barken på tallen släpper lätt och under syns det att trädet inte mår bra. Men delar av stammen kommer få ligga kvar i skogen för att insekterna ska kunna bo kvar.

Det är en gammal tall med en grov stam och egentligen ska den stå kvar för den biologiska mångfaldens skull. Den är hem åt många insekter.

– Men vi gör bedömningen att trädet står för nära vägen och då måste vi ta det. Men när det är fällt kommer vi att låta de grövsta bitarna ligga kvar på marken. Både insekter och fåglar kommer att leva på det här trädet i många år framöver.

Ungefär 20 procent av volymen som sågas ner kommer att få ligga kvar i skogen för biologisk mångfald.

Fram tills nu har kommunen inte gjort något åt de döda träden.

– Det märktes lite förra året. Vi trodde att en del skulle klara sig men nu ser vi att de är döda.

Nu när de är ute och kontrollerar i skogarna ser de hur många träd som drabbats.

– Det var fler träd än vi trodde.

Träd som är över 150 år gamla har strukit med.

Flera av träden som sågas ner är gamla. De har klarat många år men sommarens torka tog kål på dem.
Foto: Ida Svensson
Flera av träden som sågas ner är gamla. De har klarat många år men sommarens torka tog kål på dem.

Kommunen har fått flera samtal från personer som undrar när de kommer och tar ner träden i deras bostadsområde.

– Vi börjar i norra delen, i Kolberga och Saltvik. Därefter tar vi område för område.

De har med sig motorsåg för att fälla träden och en skogsmaskin kommer efter och tar upp dem.

– I större områden kommer vi att ta hit en skördare.

Träd vid tomter, vägar, cykelvägar och stigar prioriteras. Framför allt handlar det om att ta bort träden som är farliga, som kan orsaka skada om det blåser och de välter.

Alla döda träd tas inte bort.

– I skogen där det inte finns några vägar kommer vi inte att gå in och ta ner döda träd.

Det kommer att märkas att träd försvinner.

– Landskapet kommer att förändras.

Hur lång tid det kommer att ta att såga ner de döda träden är svårt att svara på.

– Vi kommer att köra året ut. Sen får en bedömning göras efter hand. Det är en kostnadsfråga för kommunen.

Under tiden som fällningen pågår kommer det sättas upp skyltar och information i det aktuella området.

Det kan bli fler träd som inte klarar sig.

– Det är torrt nu med och det har regnat väldigt lite, säger Ingemar Lennartsson.

I skogen nära Gläntans förskola finns flera döda träd, bland annat en hög björk, som ska sågas ner.
Foto: Ida Svensson
I skogen nära Gläntans förskola finns flera döda träd, bland annat en hög björk, som ska sågas ner.
Tusentals döda träd kommer att behöva sågas ner runt om i kommunen. De klarade inte förra sommarens torka.
Foto: Ida Svensson
Tusentals döda träd kommer att behöva sågas ner runt om i kommunen. De klarade inte förra sommarens torka.