Domstol ger klartecken till utbyggnad av slutförvar

Oskarshamn/Forsmark Artikeln publicerades
Illustration av SFR med den planerade utbyggnaden i blått.
Foto: SKB
Illustration av SFR med den planerade utbyggnaden i blått.

Utbyggnaden av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark har godkänts av mark- och miljödomstolen.

Sedan tidigare har Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrkt SKB:s ansökan. Nu är det upp till regeringen att ta beslut om tillstånd för utbyggnaden.

– Domstolens besked visar att vårt slutförvarskoncept klarar att leva upp till miljöbalkens mycket högt ställda krav på såväl långsiktig säkerhet som hänsyn till höga naturvärden i omgivningen, säger SKB:s vd Eva Halldén i ett pressmeddelande.

– Ett utbyggt SFR är en viktig del av vårt uppdrag att ta hand om och slutförvara allt det svenska kärnavfallet på ett sätt som är säkert för människa och miljö både nu och i framtiden.

Miljöorganisationer har uttryckt stor oro för den känsliga miljön med höga naturvärden som finns i Forsmark, eftersom de befarar att radioaktiva ämnen kan läcka ut ur anläggningen.

– Det är anmärkningsvärt att domstolen sagt ja till förvaret, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

– Vi hoppas nu att regeringen tar till sig våra synpunkter i den kommande prövningen, nu när ärendet hamnar på deras bord.