Dyrt för kommunen att snåla på vattnet

Oskarshamn Artikeln publicerades

Oskarshamns kommun släppte för lite vatten från Humlefors damm till Virån. Nu får kommunen en företagsbot.

I villkoren för att ta vatten ur Hummeln till dricksvatten finns ett antal villkor. Ett av de lyder att ”förbi Humlefors damm till Virån ska alltid såvitt på dammens och fiskvägens skötsel beror, framsläppas minst 100 liter/sekund.

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål konstaterar att kommunen brustit i sina tillsyns- och kontrollrutiner och mindre vatten än villkoret har släppts ut under sommaren 2016.

En företagsbot på 75 000 kronor har dömts ut.