E22:an i södra Västerviks kommun ska byggas om

Västerviks kommun Artikeln publicerades

Trafikverkets Region Syds vägplan har nu fastställts. Deletappen Bälö - Häggebo torp på vägen E22 får byggas om för att förbättra framkomligheten.

Trafikverket har fastställt en vägplan för en del av vägen E22 mellan Bälö och Häggebo torp. Det handlar om en sträcka på drygt tio kilometer och det är en deletapp av en längre sträcka mellan Nygård och Gladhammar.

På sträckan ska det finnas växlande 2 + 1 körfält och vägen ska göras bredare. På platser där det bedöms olämpligt kommer man ha vanliga 1 + 1 körfält istället. Korsningar och anslutningar ska förses med vänstersvängsfält eller utformas med vändögla. Ett flertal utfarter kommer att stängas. Kvarliggande utfarten kommer att hållas öppna för höger in- och uttrafik med vändmöjligheter i närheten. Busshållplatser ska tillgänglighetsanpassas. Sträckan ska förses med viltstängsel med två stycken markerade viltpassager.

Enligt Trafikverkets beslut är sträckan viktig eftersom det ingår i vägen E22 som har stor betydelse för trafik på riksnivå och dessutom ingår i det Europeiska transportnätet. Detta innebär att det ställs höga krav på trafiksäkerhet och framkomlighet. Det är en viktig pendlingsväg och även en populär turistväg på sommaren, särskilt för trafik till och från Öland.

Det är okänd när man planerar att börja arbete med ombyggnationen och hur länge det kommer ta.