Efter kritiken – så ska Oskarshamn få fler p-platser

Oskarshamn Artikeln publicerades
Tekniska nämndens ordförande Yvonne Bergvall (S) har presenterat åtgärder för att lösa bristen på lediga parkeringsplatser i Oskarshamns centrum.
Foto: Per Hammenvik
Tekniska nämndens ordförande Yvonne Bergvall (S) har presenterat åtgärder för att lösa bristen på lediga parkeringsplatser i Oskarshamns centrum.

Nyheterna har tidigare skrivit om bristen på lediga parkeringsplatser i centrala Oskarshamn. Nu har tekniska nämnden tagit beslut om flera åtgärder för att lösa parkeringskaoset.

Det handlar om majoritetspartierna Socialdemokraterna och Moderaterna som vid den tekniska nämndens sammanträde på måndagen kom med tre tillägg efter att tekniska kontoret redovisat sin, på uppdrag av tekniska nämnden, inventering av antalet lediga parkeringsplatser i Oskarshamns centrum. Tre tillägg som även övriga partier i nämnden biföll

Tilläggen är inget annat än tre förslag på åtgärder för att råda bot på den parkeringsbrist som idag finns i centrum och som Nyheterna har rapporterat om förut.

Yvonne Bergvall (S) är tekniska nämndens ordförande och presenterade de tre förslagen i samband med den sedvanliga presskonferensen efteråt.

Snart kommer femman vara utbytt mot en nia.
Foto: Tomas Konigsson
Snart kommer femman vara utbytt mot en nia.

– Den första åtgärden är att vi ändrar tiden på parkeringsplatsen nere vid arenan från max fem timmar till max nio timmar. Det är för att de som jobbar inne i stan, de som kan gå, ska kunna parkera sin bil där och inte få böter säger Bergvall.

Beslutet gäller dock inte de tio platser som är för flerdygns.

- De är på sju dygn och riktar sig till bilister som reser. De kommer vi inte att ändra på.

Den andra åtgärden är att tekniska kontoret får i uppdrag att se över om parkeringsplatser kan snedställas för att tillskapa ytterligare p-platser.

– Vi får betydligt fler parkeringar när vi snedställer och vi har rätt så breda gator på flera ställen så det kommer vi att titta på.

I framtiden försvinner kanske avgiften.
Foto: Mohammad Abdulrahim
I framtiden försvinner kanske avgiften.

Den tredje åtgärden är ett annat uppdrag till förvaltningen som handlar om att man vid nästa nämnd i februari ska redovisa intäkterna för parkeringarna vid resecentrum och Brädholmen. Med Brädholmen menas de parkeringar som idag finns framför restaurangen och vid Ölandsfärjan.

– Syftet är att se om vi kan ha någon av de här parkeringarna mer avgiftsfri för att på så sätt öka nyttjandegraden.

Just Brädholmen ingick inte när centrum blev avgiftsfri.

– Att Brädholmen hittills inte har varit avgiftsfri grundar sig i, vad jag förstår, en dialog som kommunen har haft med restaurangägarna. Man ville att det skulle vara lite omlopp för deras matgäster helt enkelt.

Utöver de tre åtgärderna är det sedan tidigare beslutat att man kommer ta bort bussfickan vid Forumparkeringen vilket kommer tillskapa 14 till 15 nya p-platser.