Efterlängtade - sex nya LSS-bostäder byggs till nästa år

Humleplan Artikeln publicerades
Michael Nilsson, SBB Norden, Andreas Erlandsson (S), ordförande i socialnämnden, Jonas Harrysson och Tobias Brink från PGJ Bygg, arkitekt Kurt Oscarsson och Robert Pejic, affärsutvecklare Kuststaden ser fram emot att följa byggprojektet.
Foto:Ida Svensson
Michael Nilsson, SBB Norden, Andreas Erlandsson (S), ordförande i socialnämnden, Jonas Harrysson och Tobias Brink från PGJ Bygg, arkitekt Kurt Oscarsson och Robert Pejic, affärsutvecklare Kuststaden ser fram emot att följa byggprojektet.

Personer som har rätt till ett LSS-boende i kommunen får i dag stå i kö. Sex nya lägenheter är en bit på vägen för att förbättra situationen.

Sedan två veckor tillbaka är den tomma matbutiken på Humleplan en byggarbetsplats. Den har ekat tom länge men nu blir det ändring på det. PGJ Bygg AB är entreprenören som fått uppdraget att bygga om den till LSS-boende.

SBB Norden AB har skrivit ett avtal med kommunen som kommer att hyra in sig i lokalerna.

– Det finns ett behov av LSS-boenden. I dag har vi kö, vi har platser i andra kommuner och vi har fått göra andra insatser för att tillgodose behoven, säger Andreas Erlandsson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Det nya boendet är ett steg på vägen.

– Vi har ett ytterligare behov, det är en målgrupp som växer.

I dag ligger kommunens flesta LSS-boenden i Kristineberg, ett boende finns i Fårbo.

– Det är positivt att det blir i andra delar av staden, de ska finnas överallt i samhället, säger Andreas Erlandsson.

Handikapporganisationer har fått ge sina synpunkter på planerna.

– Vi har gjort justeringar, vi har flyttat köksinredning och plockat bort innerväggar, säger Kurt Oscarsson, arkitekt och projektledare.

I lokalen blir det sex lägenheter på runt 40 kvadrat och gemensamma utrymmen med vardagsrum och kök. Det kommer finnas möjlighet att laga mat i alla.

– I maj ska det vara inflyttningsklart, säger Michael Nilsson, regionchef Sydost, SBB Norden.

Just nu pågår sanering och rivning inuti lokalerna.

SBB Norden har planer på fler LSS-boenden i södra kommunen men än är inget klart.

Fakta

LSS-boende

Ett LSS-boende är en bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Det är en insats enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är frivilligt att bo i ett LSS-boende. Det får inte likna en institution, det ska i stället fungera som personens privata hem. I ett LSS-boende finns personal till hands.

Visa mer...