Elva miljoner i hyra för Hotell Ett

Oskarshamn Artikeln publicerades
Eva-Marie Hansson (M), Andreas Erlandsson (S) och Lena Granath (V) ser fram emot när kommunens äldre får flytta in på Hotell Ett.
Eva-Marie Hansson (M), Andreas Erlandsson (S) och Lena Granath (V) ser fram emot när kommunens äldre får flytta in på Hotell Ett.

Ett oenigt ksau har på ett extrainsatt möte tagit ställning för att hyra Hotell Ett. Processen skyndas på för att äldre ska kunna flytta in till sommaren 2019.

En avsiktsförklaring att hyra Hotell Ett när det gjorts om till särskilt boende ska signeras. Det rekommenderar kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau.

Tanken är att skriva ett hyreskontrakt över 20 års tid. Hyresytan är 4 985 kvadratmeter och för detta betalar kommunen ungefär elva miljoner, där VA och uppvärmning ingår. Förslaget till beslut tillåter en avvikelse på upp till tio procent avseende hyran och arean som hyrs. Vad elva miljoner i hyra innebär för de 50 särskilda boenden i hyra är inte klart.

– Det är något som vi förhandlar med hyresgästföreningen om senare, säger Andreas Erlandsson.

De 50 lägenheterna ska användas inom äldreomsorgen som demens- somatiskt- och korttidsboende. Fördelningen är en senare fråga för förvaltningen, inte politiken.

Att S, M och V gör gemensam sak i denna fråga beror till stor del på det skriande behovet av platser inom äldreomsorgen. Nu har socialförvaltningen 230 platser och 40 personer står i kö. Och behovet är som störst i Oskarshamn. Enligt beräkningar behövs redan till år 2020 57 lägenheter inom äldreboende. Denna lösning fixar fram 50.

– Det här kom i rätt tid. Nu kan vi möta upp förändringarna på Solbacka. Vi får boende i en fantastisk miljö, centrumnära och med bra kommunikationer, säger Andreas Erlandsson (S).

– Våra äldres behov får styra, säger Eva-Marie Hansson (M). Vi har följt frågan om det ökade behovet av boenden över lång tid och alternativet hade varit att fördröja fler boenden.

– Vår boendeutredning som sträcker sig fram till 2030 visar att behovet är dokumenterat och på riktigt. Att hyra hotellet är ett sätt att snabba på processen, säger Lena Granath (V).

Det enda alternativ som fanns var att gå vidare med planerna att bygga nytt på Kikebo.

– Kikebo hade varit mer yteffektivt men läget våra äldre får nu är ett stort plus som överväger det, säger Andreas Erlandsson.

– Det hade också varit ett och ett halvt års längre leveranstid, säger Lena Granath. Samtidigt kommer vi längre fram säkert att behöva bygga där.

– En känd byggnad som många har en relation till känns också bättre att låta våra äldre flytta in i än ett nybygge, säger Eva-Marie Hansson.

Sedan är det en lite mer känslig fråga att kommunen inte kommer äga boendet.

– Det känns ändå jättebra att det är ett lokalt förankrat företag med engagemang för kommunen som vi hyr av. Hade det varit ett riskkapitalbolag hade det varit en annan fråga, säger Andreas Erlandsson.

Eva-Marie Hansson flikade in att det i framtiden inte är omöjligt att det kan vara en privat aktör som tar över driften för det inhyrda särskilda boendet men det möttes av långa blickar från Lena Granath och Andreas Erlandsson.

– Vi har ett beslut om att inga privata aktörer ska finnas inom äldreomsorgen i kommunen och det är det som gäller tills kommunfullmäktige säger något annat, konstaterar Lena Granath.

En sak var Hansson och Granath eniga om. De hoppas boendet får behålla namnet Hotell Ett.

Fakta

Hotell Ett

Hotellet ska byggas om och få två avdelningar med tio lägenheter i varje. Den ska också rymma personalytor och ha plats för såväl nattpatrull som hemtjänst. Denna del ska stå färdig till juni 2019 om tidsplanen håller.

Den andra delen är en tillbyggnad. En byggnad i tre våningar med tio lägenheter på respektive våningsplan. Denna del ska stå färdig till sommaren 2020.

Total area som hyrs av Oskarshamns kommun är 4 985 kvadratmeter. Och hyran är på cirka 11 miljoner exklusive moms och ska justeras efter KPI, konsumentprisindex.

Den 11 juni ska kommunfullmäktige ta beslut om avsiktsförklaringen. Då kan kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören få delegation på att teckna hyresavtal med fastighetsägaren Svikten. Ett avtal planeras att tecknas den 30 augusti 2018 om alla bitar fallit på plats.

Visa mer...