En sista sommar för Jojjes kök

Oskarshamn Artikeln publicerades
Efter sommaren vill kommunen riva gatuköket. Hyresnämnden ska avgöra när Mustafa Türkkan måste flytta ut.
Efter sommaren vill kommunen riva gatuköket. Hyresnämnden ska avgöra när Mustafa Türkkan måste flytta ut.

Förhandlingarna har kört fast. Kommunen anser att kraven från Jojjes kök är orimliga. Efter sommaren vill kommunen riva gatuköket.

Förhandlingarna om gamla resecentrum har strandat. Kommunen anser att gatuköksägaren Mustafa Türkkans krav är orimliga. Enligt mark- och exploateringsstrategen Göran Landenius gick det i stöpet på att Türkkan ville ha en inglasad servering. Något som kommunen kunde åta sig att bygga men då blev hyran alldeles för hög.

– Vi måste behandla alla företagare likadant. Vi kan inte ge honom konkurrensfördelar.

Kommunens hållning är att det inte är lönt att fortsätta att förhandla. Parterna står för långt ifrån varandra. Samtidigt står kommunen med ett gällande avtal med Coop om att ordna fler parkeringsplatser och göra det enklare för färdtjänst och liknande transporter.

– Richard Bergquist (kommunens fastighetschef) och jag har föreslagit två månader innan han ska vara ute ur fastigheten, säger mark- och exploateringsstrategen Göran Landenius.

Müstafa Türkkan och hans juridiska ombud har krävt två års tid för flytten.

Hur gick resonemanget när ni föreslår två månader till flytt?

– Sedan 2011 har han vetat att avtalet inte kommer förlängas. På sju år borde han ha förberett sig, säger Landenius.

Nu har kommunen begärt att hyresnämnden ska bestämma hur lång tid Mustaf Türkkan får på sig innan flytt. Och det är ett beslut som kommunen kommer att följa.

– Jag hoppas på ett avslut som båda parter bli nöjda med. Men oavsett om det blir två år eller två månader kommer vi att följa det, säger Landenius.

Efter hyresnämndens besked kan flytten bli en rättssak då det finns möjlighet att stämma kommunen.

– Han har sin fulla rätt att stämma oss om han inte är nöjd efter hyresnämndens beslut. Men det kostar på att processa också.

En sak som kan bli aktuell i en stämning är de investeringar som gjorts på fastigheten. Enligt de uppgifter som lämnats in till kommunen har 700 000 kronor investerats och som nu kommer att rivas.

– Hyran har under dessa tio år varit mycket låg. 35 000 kronor om året och under Coops byggtid har den varit noll, säger Landenius. Investeringarna som gjorts bör ha tagits med i beräkningarna om det fanns ekonomisk täckning för dem.

I avtalet mellan parterna är det reglerat att hyresgästen ska återställa fastigheten till sitt ursprungsskick. Där kan kommunen se mellan fingrarna.

– Det borde vara enklare och mer rationellt om vi river alltihop, säger Landenius.