Endast fem kommuner får anvisade nyanlända

Oskarshamn Artikeln publicerades

2019 års fördelning av anvisningar av nyanlända invandrare har spikats. Endast fem av länets kommuner får del av länets 96 platser.

Länsstyrelsens beslut bygger på en övergripande dialog mellan kommunerna som skedde den 25 oktober. Därför får endast Borgholm, Kalmar, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik ta emot nyanlända enligt bosättningslagen. Under mötets fördes också fram behovet av att fortsätta omflytta nyanlända från Hultsfreds kommun till andra kommuner. Men det sker genom dialog mellan kommunerna.

Totalt skattas Kalmar län att ta emot 1 418 nyanlända personer med uppehållstillstånd. Av dess ska 96 tas emot på anvisning.

Fakta

Anvisade nyanlända

Fördelning i länet:

Kalmar 55

Oskarshamn 16

Västervik 15

Vimmerby 5

Borgholm 5

Övriga kommuner i länet: 0

Visa mer...