Enig opposition stoppade avveckling – tillfälligt

Oskarshamn Artikeln publicerades
Mathias J Karlsson (L) pekade på en rad oklarheter som måste redas ut innan beslut tas om flygplatsen.
Foto:Jimmy Larsson
Mathias J Karlsson (L) pekade på en rad oklarheter som måste redas ut innan beslut tas om flygplatsen.

Oppositionspartierna gick samman på kommunfullmäktige och stoppade tillfälligt nedläggningen av Oskarshamns flygplats.

Fullmäktige, som hölls på Oskarshamns folkhögskola på måndagskvällen, skulle ta ställning till ett förslag om att avveckla all flygverksamhet på Oskarshamns flygplats.

– Det handlar ytterst om att prioritera hur vi ska göra med våra skattemedel, sa Anton Sejnehed (S).

När frågan togs upp i kommunstyrelsen i oktober ställde sig sex av åtta partier bakom förslaget. De enda partier som opponerade sig mot avvecklingen var Liberalerna och Kristdemokraterna.

På kommunfullmäktige anslöt sig Moderaterna och Sverigedemokraterna till Liberalernas och Kristdemokraternas yrkande om en återremiss, alltså att ärendet skulle skickas tillbaka till kommunstyrelsen.

– Vi efterlyser en utvärdering och ett bättre beslutsunderlag i ärendet, sa Eva-Marie Hansson (M).

– Det underlag som nu presenteras kan knappast betraktas som en utvärdering, det är snarare en nulägesbild, sa Mattias Bäckström Johansson (SD).

Förutom att yrka på återremiss lämnade L och KD in en lista med 16 frågeställningar kring flygplatsen som de ville ha svar på.

– Det är väldigt många frågetecken, sa Mathias J Karlsson (L) som bland annat undrade hur kommunen har marknadsfört att flygplatsen finns, hur en avveckling rimmar med kommunens nya turismstrategi, hur stor skillnaden blir kostnadsmässigt efter att flygzonen tas bort, om möjligheten för någon annan att sköta driften av flygplatsen har utretts och vad det skulle kosta att bygga en motsvarande flygplats.

Via Anton Sejnehed (S) yrkade S, V, MP och C på att ärendet skulle avgöras på kvällens möte. De begärde också ajournering innan man gick till beslut.

Efter några minuters överläggning mellan partierna meddelade Mathias J Karlsson att L och KD nu hade kommit överens om ett gemensamt yrkande med SD och M.

Sedan följde en diskussion om en formulering i yrkandet, eftersom oppositionspartierna ville ge kommunstyrelsen i samarbete med flygplatsbolaget UTAB uppdraget att ta fram ett bättre underlag.

Anton Sejnehed påpekade att det krävs majoritet i fullmäktige för att ge uppdrag till kommunstyrelsen, vilket väckte reaktioner.

– Det är inte märkligt på något sätt att den folkvalda församlingen begär bättre underlag, sa Mattias Bäckström Johansson som menade att det vore synnerligen respektlöst att inte respektera viljan i församlingen.

Ärendet avgjordes genom votering, där 24 ledamöter röstade för att beslut i frågan skulle tas på kvällens möte, medan 22 ledamöter röstade för en återremiss. Beslutet blev därmed att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen, eftersom det bara krävs en tredjedel av rösterna för att en återremiss ska bli verklighet.