Ersättningen för sammanträden och möten kommer att minska

Oskarshamn Artikeln publicerades
Framöver kommer politikerna får lägre ersättning när de sitter i sammanträde.
Foto: Daniel Svensson
Framöver kommer politikerna får lägre ersättning när de sitter i sammanträde.

Förtroendevalda politiker kommer inte få lika mycket i ersättning när de går på ett sammanträde är med på ett gruppmöte eller något annat liknande uppdrag framöver.

Anledningen till att arvodet sänks är att kostnaderna för den politiska organisationen måste minskas.

Anslaget för arvodena har överskridits med cirka 400 000 kronor. Det beror bland annat på att SD har fått ett extra gruppledararvode och att många nyvalda förtroendevalda har fått utbildning.

Den största skillnaden är antalet timmar som politikerna får ersättning för. Idag får politikerna halvdagsarvode för upp till fyra timmar och heldagsarvode om ett möte är över fyra timmar.

– Om ett sammanträde varar i 4,5 eller fem timmar får de ett arvode för åtta timmar, säger Per Nygren, kommunsekreterare.

Men i det nya förslaget finns fyra nivåer, ett arvode för 1-2 timmar, ett för 3-4 timmar, ett för 4-6 timmar och ett för 6-8 timmar. Det lägsta arvodet hamnar på runt 200 kronor och det högsta på cirka 1 600 kronor.

– Det blir en besparing, säger Per Nygren.

En annan ändring är ersättningen som kommunstyrelsens presidium får för att de kör med egen bil. Idag är schablonersättningen 1 500 kronor men den sänks till 1 000 kronor per månad.

Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern yrkade på en ändring till. De ville att det restiden från bostaden till sammanträdet ska räknas in i tiden som arvodet betalas ut för. Men förslaget röstades ner.

Sverigedemokraterna ville att förslaget skulle avslås. De tycker att försämrade villkor för fritidspolitiker kan leda till att sammanträdena blir stressade och att sämre beslut fattas i nämnderna. De vill hellre se en genomgående översyn av den politiska organisationen. Även det blev nedröstat.

Kommunstyrelsen godkände förslaget till förändringar men det är inte avgjort än. Nu ska ärendet vidare till kommunfullmäktige.