Ett samlat uteliv - gör staden trygg

Oskarshamn Artikeln publicerades

Oskarshamn är en trygg stad enligt brottsstatistiken menar Malin Olsson, ändå känner sig invånarna i staden sig otrygga. Det jobbar Purple Flag för att ändra på, men det tar tid.

Beathe Skaate, koordinator för Purple Flag i Oskarshamn och Malin Olsson folkhälsosamordnare i Oskarshamns kommun och samordnare på Brottsförebygganderådet, BRÅ. De jobbar med Purple Flag för att få ett tryggare och trivsammare Oskarshamn.
Foto: Emelie Nordquist
Beathe Skaate, koordinator för Purple Flag i Oskarshamn och Malin Olsson folkhälsosamordnare i Oskarshamns kommun och samordnare på Brottsförebygganderådet, BRÅ. De jobbar med Purple Flag för att få ett tryggare och trivsammare Oskarshamn.

Efter mord och ett tiotal rån i staden under de senaste åren känner sig Oskarshamnsborna otrygga. Purple Flag vill istället skapa ett tryggt och levande Oskarshamn. Det handlar om att de vill skapa en levande stad även efter klockan 17, med afterwork, utekvällar eller kvällspromenad längs butiksgatorna eller stadens parker. De jobbar med allt från konkreta förbättringar som att sätta upp lampor på de platser där boende i Oskarshamn känner sig otrygga, till att förbättra till exempel restaurangutbudet. Fokus ligger inte på hela Oskarshamn utan man har valt att fokusera på de områden där folk rör sig, i stadskärnan, runt lilla och stora torget och vid hamnen.

– Vi vill täcka de områden där folk rör sig. Och stadsparken med för där känner de sig otrygga, säger Beathe Skaate som arbetar som koordinator för Purple Flag.

Sedan drygt ett år tillbaka har Purple Flag jobbat för ett tryggare Oskarshamn. Beathe Skaate berättar om hur allt hänger ihop. Att om fler restauranger har öppet längre håller man folket ute längre och det i sin tur bidrar med att det är mer folk i rörelse i staden vilket gör att det känns tryggare. Därför vill man gärna samla restaurangerna för att få mer rörelse i ett samlat område.

– Där det inte är folk i rörelse, där vill man inte vara, säger Malin Olsson, folkhälsosamordnare i Oskarshamns kommun och samordnare på Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Det är inte bara på Purple Flag och kommunen som ansvaret ligger på för att skapa trygghet utan flera aktörer som fastighetsägare, restauranger, klubbar, handel och hotell i Oskarshamn är inblandade och måste våga investera i att till exempel förbättra eller flytta sin verksamhet till ett restaurangstråk för att Purple Flag ska bli en framgångssaga.

– Det går tyvärr inte så fort som vi hoppats på, säger Beathe Skaate.