Exploatering stoppas: "Ingen vill kompromissa"

Vånevik Artikeln publicerades
Våneviks gammelskog.
Foto:Jimmy Larsson
Våneviks gammelskog.

Trots långa och intensiva diskussioner har majoritetspartierna inte kommit överens om exploateringen av Vånevik. Nu läggs exploateringsplanerna i malpåse fram till nästa val.

Planerna på att exploatera ett område i södra Vånevik tog sin början för några år sedan. Kommunen hittade då en bortglömd detaljplan från 1944 som gjorde det möjligt att anlägga villatomter i området.

Naturvänner har protesterat högljutt mot planerna och det har även gjorts flera inventeringar som visat på områdets höga biologiska värden med en lång rad skyddade arter.

Nu står det klart att exploateringen inte blir av under de närmaste åren, eftersom den politiska majoriteten – där Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet ingår – är oenig i frågan.

När kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdagen behandlade investeringar för de kommande åren lade de fyra majoritetspartierna fram ett förslag om att inte genomföra exploateringen av Vånevik under den här mandatperioden.

– Vi är överens om att det är en fråga som ingen av oss vill kompromissa om, säger Lena Granath (V).

Framtida tomter i Vånevik blir något som kommande kommunfullmäktige efter valet 2018 får ta ställning till. Därmed kan frågan tidigast tas upp i investeringsbudgeten för 2020.

– Vi har ett beslut i vårt parti att vi ska ta upp frågan under nästa mandatperiod, säger kommunalrådet Peter Wretlund (S) som uppger att Socialdemokraterna varit mest positiva till exploateringen av de fyra majoritetspartierna.

– Vi skulle hemskt gärna vilja exploatera med varsamhet och försiktighet för att ge ännu fler möjlighet att bo i den fantastiska miljön.

Det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har ställt sig negativa till exploateringen. Anna Lingman (MP) berättar att Miljöpartiet ville se en annan lösning redan under den nuvarande mandatperioden.

– Vi har stora förhoppningar om att området kan bli ett natur- och kulturcentrum som gagnar turismen och blir ett mervärde för kommunen, säger hon.

– Tyvärr har inte alla partier sett det på samma sätt, speciellt inte Socialdemokraterna.

Inom majoriteten finns en överenskommelse om att inte fatta några beslut utan att vara överens.

– Vi har haft många, långa och intensiva diskussioner för att lösa det på något sätt, men tyvärr har det inte gått.

På frågan om Miljöpartiet hotat att hoppa av samarbetet säger Anna Lingman att det inte har gått så långt.

– Vi har respekt för varandras hjärtefrågor. Det här är verkligen en hjärtefråga för oss, säger hon och konstaterar att det handlar om gammal skog med väldigt höga bevarandevärden.

– Vi ser det som ren galenskap att försöka utnyttja en liten lucka som har framkommit och bortse från strandskyddet för att få till 20 villor när vi redan har så många tomter i kommunen.

Peter Wretlund anser att diskussionen om Vånevik visar på spänsten inom majoriteten.

Fanns det risk för att majoritetssamarbetet skulle spricka?

– Nej, inte som jag bedömer det, säger han.