Fallande ok på Scania anmält till Arbetsmiljöverket

Oskarshamn Artikeln publicerades
Scania Oskarshamn
Foto: Daniel Svensson
Scania Oskarshamn

En allvarlig olycka kunde ha skett på Scania. Ett öra på ett lyftok på en travers lossnade och föll ner till marken.

En gruppchef har anmält ett tillbud på Scania till Arbetsmiljöverket. Det var när ett klippverktyg skulle bytas som det skedde. När operatören skulle lyfta bort verktyget med lyftoket gick ett öra på det sönder och föll till marken. Turligt nog fanns det ingen där under och ingen människa tog skada.

Enligt arbetsmiljölagens tredje kapitel ska olyckor och tillbud anmälas till arbetsmiljöverket. Detta för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.