Får betala kommunens rättegångskostnader när hennes träd sågades ner

Oskarshamn Artikeln publicerades
När vattenledningen drogs mellan sjön Hummeln och Oskarshamns avverkade fem träd på fastighet som inte omfattades av ledningsrätten.
Foto: Daniel Svensson
När vattenledningen drogs mellan sjön Hummeln och Oskarshamns avverkade fem träd på fastighet som inte omfattades av ledningsrätten.

När vattenledningen skulle dras från sjön Hummeln till Oskarshamn fälldes fem träd på en fastighet. En kvinna stämde kommunen för tilltaget men fick inte rätten på sin sida.

Under 2014 beslutade Oskarshamns kommun att sjön Hummeln skulle användas som vattentäkt. För att vattnet skulle kunna bli dricksvatten i Oskarshamn med omnejd behövdes en vattenledning från sjön in till Oskarshamn.

På en karta ritades den föreslagna sträckningen på ledningen in. På den fanns inte kvinnans fastighet med och därför blev hon inte inbjuden på ett sammanträde för fastighetsägare som berördes av ledningsrätten.

Sträckningen ändrades senare på vissa platser på grund av hur terrängen såg ut. I samband med att vattenledningen drogs fälldes fem träd på kvinnans fastighet trots att kommunen inte hade rätt att göra det. Det var en stor ek och fyra mindre.

Kvinnan tyckte att kommunen skulle betala skadestånd till henne.

Kvinnan tyckte att kommunen skulle betala skadestånd till henne. Tekniska kontoret anlitande en oberoende besiktningsman som värderade de nedtagna träden till 40 000 kronor. Kvinnan erbjöds detta men avböjde.

Hon vände sig till Kronofogden för att kommunen skulle få ett betalningsföreläggande. Kommunen invände och målet gick vidare till tingsrätten.

Kvinnan yrkade att kommunen skulle betala nästan 1,3 miljoner kronor i skadestånd till henne för träden. Kommunen motsatte sig det men gick med på att betala 40 000 kronor om tingsrätten skulle komma fram till att de skulle betala skadestånd.

Att träden avverkades beror på hennes fastighet var felaktigt inritad på en karta från 2015 som användes när ledningarna skulle grävas ner.

Markägaren vars mark omfattades av ledningsrätten ville att ledningen skulle dras så att hans åkermark inte påverkades och därför ändrades sträckningen. På kartan såg det ut som att träden som avverkades stod på markägarens tomt och inte på kvinnans. Men kartan stämde inte.

Kvinnan menar att kommunen varit oaktsam men tingsrätten konstaterar att kommunen och markägaren var överens om den ändrade dragningen. Rätten konstaterar också att fastighetsgränsen inte var så tydligt markerad att den som fällde träden skulle ha reagerat på det.

Sammanfattningsvis anser rätten att kommunen inte varit oaktsam och därför har kvinnan inte rätt till skadestånd. Eftersom hon förlorar tvisten ska hon stå för kommunens rättegångskostnader på drygt 155 000 kronor.