Fårbo FF får ta vatten ur Virån

Oskarshamn Artikeln publicerades
Planerna i Fårbo ska hållas gröna med Viråns vatten. Här en matchbild mellan Fårbo FF och Högsby IK från 2013.
Foto: Daniel Svensson
Planerna i Fårbo ska hållas gröna med Viråns vatten. Här en matchbild mellan Fårbo FF och Högsby IK från 2013.

Länsstyrelsen godkänner att Fårbo FF tar vatten ur sjön Trästen för att vattna sina planer – om ABB i sin tur ger sitt godkännande.

Fotbollsföreningen har ansökt om att få ta ut i snitt åtta kubikmeter vatten dagligen ur sjön Trästen, som ingår i Viråns avrinningsområde. Virån är Natura 2000-klassad och pekas ut av Naturvårdsverket som särskilt värdefullt vatten för dess naturvärden och fiskevärden. Vattenuttaget ur Trästen motsvarar vad ABB i minimum släpper ut från dammen under en minut. Tanken från föreningen är att vattna planerna ungefär var tionde dag och då ta ut 80 kubikmeter. Totalt 1 500 kubikmeter vatten på en säsong, april-oktober.

Länsstyrelsens godkännande av vattenverksamhet förutsätter att ABB ger detsamma. Sedan finns det minimigränser för vattennivån som inte får understigas om vatten ska få tas upp.

Godkännandet är inte ett tillstånd poängterar länsstyrelsen och därmed är godkännandet inte skyddat mot om det påverkar ett enskild intresse. Det är heller inte skyddat mot framtida tillsynsåtgärder.