Fårbo frikyrkoförening

Fårbo Artikeln publicerades

Föreningen höll sitt årsmöte i Hagadalskyrkan i Fårbo den 29 januari.

Ett 50-tal medlemmar deltog. Lena Mosserud inledde med lovsång och bön. Därefter predikade Anders Mosserud.

Under det gångna året har 110 barn och ungdomar varit inskrivna i olika aktiviteter. Valen gick enligt valberedningens förslag. Åke Johansson avgick som ordförande efter många år. Ove Svensson valdes till ny ordförande. I år kommer Markus Ohlsson till Västragårdsdagarna vecka 32.