Beslut: Här och då sätts de nya fartkamerorna upp

Oskarshamn Artikeln publicerades
Foto: Emil Langvad/TT

På väg 37, sträckan mellan Oskarshamn och Bockara, planerar Trafikverket för sex nya fartkameror.

De fyra första sätts upp mellan sjön Smälten och Svalliden utanför Oskarshamn. Detta sker under vecka 47 och 48. De sista två kamerorna placeras vid korsningen mot Gransmåla i ett senare skede.

Planeringen och placeringen av fartkamerorna baseras på Trafikverkets och polisens erfarenhet och kunskap om att kameror är ett bra sätt att dämpa hastigheten på en specifik plats eller sträcka. De båda myndigheterna väljer tillsammans ut lämpliga sträckor där kamerorna ger den största effekten, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.