Fartyget har stora strukturella skador

Oskarshamn Artikeln publicerades
Så här ser Makassar Highway ut under vattenytan. Bilden har dykare tagit vid bottenundersökningen.
Foto: Statens haverikommission/Wesmans
Så här ser Makassar Highway ut under vattenytan. Bilden har dykare tagit vid bottenundersökningen.

Haverikommissionen utreder Makassar Highways grundstötning. När biltransportfartyget gick på grund utanför Västervik fick det stora strukturella skador.

Sedan igår har fartyget långsamt bogserats ner till Oskarshamn.

Bogseringen har gått bättre än förväntat och fartyget nådde hamninloppet strax innan klockan åtta på torsdagen. Därefter ska fartyget vändas och förtöjas till kajen.

I förebyggande syfte har det lagts ut länsor längs med kusten för att begränsa eventuellt oljeutsläpp.

Med anledning av bogseringen av fartyget Makassar Highway in till Oskarshamns hamn spärrades passagen mellan oljekajen och vågbrytaren av.

Avspärrningen för passagen mellan Liljeholmskajen och Klubbholmen togs bort vid 09.50. Avspärrningen mellan oljekajen och vågbrytaren är dock kvar tillsvidare.