Fem föreningar kräver en folkomröstning: ”Stor fördel att vi har varandra”

Misterhult Artikeln publicerades
Eva Holm.
Foto: Jimmy Larsson
Eva Holm.

Flera föreningar i Misterhultsbygden ställer sig bakom kravet på en folkomröstning.

Besvikelsen var stor efter måndagskvällens beslut i kommunfullmäktige som innebär att äldreboendena i Misterhult ska läggas ner nästa höst.

– För mig är beslutet oerhört svårt att förstå. Det har gått prestige i frågan. Var är hjärtat och var är människan? säger Eva Holm som har samordnat protesterna i Misterhultsbygden.

Direkt efter att beslutet klubbats meddelade hon att man kommer att begära en folkomröstning.

– Vi kommer inte att ge oss.

De föreningar som står bakom kravet är samhällsföreningarna i Misterhult, Mörtfors, Figeholm och Fårbo samt PRO Misterhult. Föreningarna ska träffas i början på nästa vecka för att diskutera hur de ska lägga upp arbetet.

Att få till en lokal folkomröstning på initiativ av kommuninvånare är inte helt enkelt. Ett krav är att det så kallade folkinitiativet stöds av minst tio procent av de röstberättigade invånarna, vilket skulle innebära cirka 2 100 personer i Oskarshamns kommun. Det måste göras en namninsamling där alla som stödjer initiativet skriver under med namn, personnummer, adress och datum.

Sedan är det upp till kommunfullmäktige att besluta om en folkomröstning ska hållas eller inte. Om två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige avslår förslaget blir det ingen folkomröstning. Skulle en folkomröstning genomföras är det inte heller säkert att kommunen följer resultatet av den. Folkomröstningar i kommuner och regioner är endast rådgivande.

Eva Holm är medveten om att det krävs mycket arbete för att begära en folkomröstning och att det finns flera hinder längs vägen.

– Även om vi gör det och kommunfullmäktige säger att det blir inget så har vi väckt frågan, säger hon och konstaterar att diskussionen om äldreboendena i Misterhult redan har spridit sig långt utanför kommunens gränser.

Vilken fråga tänker du dig att man ska ställa i folkomröstningen?

– Det vet jag inte heller, men det är inte bara jag som jobbar med det. Vi är ett stort gäng som är oerhört kompetenta. Det är en stor fördel att vi har varandra.