Fiber och IS-terrorister skapade debatt i fullmäktige

Oskarshamn Artikeln publicerades
Magnus Larsson (C) och Michael Erlandsson (SD) köade till talarstolen under Mathias Karlssons (L) inlägg om SD-förslaget kring återvändande IS-terrorister.
Foto: Jimmy Larsson
Magnus Larsson (C) och Michael Erlandsson (SD) köade till talarstolen under Mathias Karlssons (L) inlägg om SD-förslaget kring återvändande IS-terrorister.

Fiberutbyggnad i Kristdalabygden och principbeslut mot återvändande IS-terrorister orsakade köbildning till talarstolen under måndagskvällens kommunfullmäktige.

Under allmänhetens frågestund klev Torsten Carlsson från Kristdala fiber ekonomisk förening upp i talarstolen. Föreningen har verkat för att hela Kristdalabygden ska få fiber, men efter att leverantören delat upp utbyggnaden i två verksamhetsområden riskerar många hushåll i glesbygden att bli utan fiber.

– Vi i Kristdala fiber gläds över att område 1 nu har kommit igång men är bedrövade och sorgsna över att område 2 inte finns med i den här omgången, sa Torsten Carlsson.

Problem på flera håll

Han ville veta om kommunen varit i kontakt med företaget och försökt påverka utvecklingen.

– Det här är verkligen en angelägen fråga, och det finns inga motsatta intressen från vår sida utan vi är angelägna om att hela kommunens invånare ska ha tillgång till bredband, svarade kommunalrådet Andreas Erlandsson (S) som konstaterade att Oskarshamn inte är den enda kommunen som har drabbats.

– Vi har sett runt om i hela Sverige att det har varit problem. Det aktuella företaget har lovat lite för mycket på vissa ställen och inte kunnat hålla det.

”Vi jobbar och sliter vidare med frågan. Målet är att alla ska ha tillgång till ett snabbt bredband.”

Enligt Erlandsson har kommunen efterfrågat en kostnadskalkyl från företaget för att se om kommunen skulle kunna fungera som ett ”smörjmedel” för att få igång fiberutbyggnaden i den andra etappen. Men företaget har inte återkommit med någon kalkyl.

– Vi jobbar och sliter vidare med frågan. Målet är att alla ska ha tillgång till ett snabbt bredband.

”Mycket olyckligt”

Även Magnus Larsson (C), Mathias Karlsson (L) och Lena Granath (V) yttrade sig i frågan.

– Det som har inträffat i Kristdalabygden är mycket olyckligt, sa Magnus Larsson som även menade att kommunen har misslyckats med sin bredbandsstrategi.

– Jag är övertygad om att kommunen kommer behöva kliva in och ta ett större ansvar.

Lena Granath höll med om att det behövs ett omtag i frågan.

– Vi anser att staten och offentligheten måste ta ett större ansvar.

Ännu mer köbildning till talarstolen blev det när SD:s motion om ett principbeslut mot återvändande IS-terrorister skulle besvaras.

– I dag vet vi att minst 300 svenskar har rest till Irak och Syrien och anslutit sig till IS eller andra liknande grupper, sa Michael Erlandsson (SD).

SD-förslag skapade debatt

Han konstaterade att många av dem har återvänt till Sverige. SD föreslog därför att Oskarshamns kommun skulle anta ett principbeslut.

– Den som har deltagit i eller understött terrorism ska inte vara välkommen till Oskarshamns kommun.

Stellan Lindeberg (S) meddelade att majoriteten ville avslå SD-motionen.

– Det finns väl inte en människa i salongen som inte tar avstånd ifrån IS, sa Stellan Lindeberg som samtidigt menade att frågor kring terrorism bör hanteras på nationell nivå.

– Att Oskarshamns kommun ska göra egna utspel bedömer vi som helt befängt.

”Det finns väl inte en människa i salongen som inte tar avstånd ifrån IS.”

Lindebergs inlägg väckte starka reaktioner bland Sverigedemokraternas ledamöter som ifrågasatte varför kommunen inte kunde ta avstånd ifrån IS-terrorister, med tanke på att man för fem år sedan gjorde en markering mot Svenskarnas parti.

– Kan man motverka nazismen måste man även kunna motverka islamismen, sa Michael Erlandsson.

Motionen avslogs

Lucas Lodge (M) höll inte med Stellan Lindeberg om att SD:s förslag var befängt. Men inte heller Lodge ansåg det vara relevant att göra ett utspel från kommunens sida.

– Att vi markerar här tycker jag bara är att skjuta frågan framåt. Jag vill ha upp den på riksnivå i stället.

Även Mathias Karlsson ansåg att återvändande IS-terrorister är en fråga som bör hanteras på nationell nivå.

– Vi ska ta tag i problemet, men vi kan inte lösa det på kommunal nivå.

Efter en lång debatt gick fullmäktige till omröstning, där SD:s motion avslogs. 39 ledamöter röstade för att avslå motionen och 9 ledamöter röstade för att bifalla den.