Fisktorgets historia lyfts fram – men byggnaden ska rivas

Oskarshamn Artikeln publicerades
Yvonne Bergvall, Rose-Marie Edinius och Vivi-Anne Oskarsson visar informationstavlorna och båten som ska placeras på Fisktorget.
Foto: Jimmy Larsson
Yvonne Bergvall, Rose-Marie Edinius och Vivi-Anne Oskarsson visar informationstavlorna och båten som ska placeras på Fisktorget.

Tekniska nämnden går vidare med rivningen av byggnaden på Fisktorget. Platsens kulturhistoriska värde ska lyftas fram med hjälp av bilder och historik.

På fredagsförmiddagen höll Yvonne Bergvall (S), ordförande i tekniska nämnden, en presskonferens om planerna för Fisktorget. Med sig på presskonferensen hade hon Rose-Marie Edinius och Vivi-Anne Oskarsson, två av de oskarshamnare som protesterat mot rivningen av fiskförsäljningsbyggnaden.

– De här damerna har varit experter och bollplank för mig i diskussionen kring Fisktorget, säger Yvonne Bergvall.

Hon berättade att en ansökan om rivningslov för byggnaden på Fisktorget skulle lämnas in under fredagen.

– Det är en kulturhistorisk plats, inte en kulturhistorisk byggnad.

Byggnaden fick sitt nuvarande utseende först på 1970-talet och anses inte värd att bevara. Men det kommer inte att bli tomt på platsen när byggnaden är borta.

– Vi kommer att lyfta fram platsens kulturhistoriska värde och fiskerinäringen. Platsen och fisket är viktigast för Oskarshamn.

Informationstavlor med bilder och historik ska sättas upp på platsen där byggnaden står i dag. En gammal båt kommer också att placeras där. Fiskskylten som sitter på byggnaden ska bevaras och sättas fast på båten. Skylten är gjord av Stig Stenmark.

Enligt Yvonne Bergvall ska båten endast vara på plats under delar av året.

– Vintertid ska det bara vara en belysning som ser ut som båten för att uppmärksamma platsen.

Rose-Marie Edinius och hennes syster Vivi-Anne Oskarsson ska hjälpa till med att ta fram bilder och historik. Tanken är att beskriva Fisktorgets historia från 1860-talet och fram till i dag.

– Det här tycker jag blir en bra lösning. Då kan vår generation gå där och minnas. Bilder säger mer än tusen ord, säger Rose-Marie Edinius.

Hon berättar att Fisktorget var en viktig del av deras barndom på 1940-talet och 1950-talet. Men byggnaden som finns på platsen i dag är inte den ursprungliga.

– Byggnaden är inte vår barndomsbyggnad. Stommen kan ha funnits då, men taket är annorlunda.

Ett antal historiska bilder från platsen har redan plockats fram, men man vill gärna ha fler. Rose-Marie Edinius och Vivi-Anne Oskarsson vill därför komma i kontakt med människor som har bilder att låna ut.

De nya planerna för Fisktorget fick omgående kritik av Sverigedemokraterna.

– Det känns som ett framstressat beslut som inte tar hänsyn till alla de aspekter som finns i frågan, säger Michael Erlandsson (SD).

Han tycker att majoriteten i tekniska nämnden stället skulle ha yrkat på en återremiss och bjudit in fler aktörer från föreningslivet och näringslivet till en dialog.

– Då kunde man ha kommit fram till en kompromiss som tagit hänsyn till allas behov.

Leif Axelsson (SD) är positivt överraskad av hur många som har reagerat på rivningsbeslutet.

– Man kan tycka att det är en liten politisk fråga, men det är något som har engagerat många kommuninvånare. Jag tycker att majoriteten går i otakt med dem, säger han.