Fler prishöjningar på el kan vänta efter dom

Kalmar län Artikeln publicerades
Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) löfte om rejält sänkta elnätsavgifter från och med 2020 ser ut att spricka efter en dom i förvaltningsdomstolen.
Foto: Lisa Johansson /TT
Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) löfte om rejält sänkta elnätsavgifter från och med 2020 ser ut att spricka efter en dom i förvaltningsdomstolen.

Elbolagen får möjlighet att fortsätta höja elnätsavgifterna – även efter 2020, tvärtemot regeringens löfte. Det står klart efter att en dom i förvaltningsrätten nyligen föll som gick på företagens linje att få ta med sig gamla outnyttjade prishöjningar.

Det har stormat rejält kring elnätsföretagens i många fall kraftiga prishöjningar de senaste åren, över 60 procent på runt tio år – något som till sist fick regeringen att med hjälpt av skärpt lagstiftning strama åt företagens sätt att beräkna sina intäktsramar. Energiminister Ibrahim Baylan (S) lovade nyligen rejält sänkta elnätsavgifter, upp till 21 procent, men först från 2020.

Men det löftet kan nu visa sig komma helt på skam efter förvaltningsrättens dom.

Energimarknadsinspektionens linje har varit att elföretagen inte får plocka med sig outnyttjade intäktsramar mer än till nästa fyraårsperiod, 2016–2019. Det ogillade företagen och överklagade. Deras linje var att de outnyttjade prisökningarna ska få tas med två perioder, alltså även in i kommande period 2020–2023.

Och nu får elföretagen rätt i domstolen.

De som riskerar att få ta den riktigt stora smällen blir villaägare som värmer upp bostäderna med direktverkande el.

Anna Werner är analytiker på intresseorganisationen och säger till TT:

– De sänkningar som Baylan räknade med, de går upp i rök.

Enligt Werner rör det sig om belopp på totalt runt 20 miljarder kronor som företagen får ta med sig in i perioden 2020-2023, alltså en stor del av det belopp som regeringen räknade med att den nya lagen skulle ge i sänkningar av avgiften.

Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör på Energimarknadsinspektionen, tonar dock ner storleken en aning på beloppet som företagen kan ta med sig till nästa period till någonstans mellan 10 och 20 miljarder.

– Vi har inte räknat klart på det här, säger han.

– Det finns också en osäkerhet kring hur bolagen faktiskt kommer att agera. Det är inte säkert att bolagen tar ut allt och vissa kan i stället välja att ta ut allt nu, det blir i sådana fall mer en fråga kring när elbolagen tar ut sina prishöjningar, fortsätter Rosten.

Energiministern Ibrahim Baylans pressekreterare Sami Mashial säger till Expressen att det inte går att dra slutsatser kring avgiftshöjningar med hänvisning till domen.

- Läget är komplicerat då prövningen har skett enligt dagens reglering och en ny reglering träder i kraft på området från årsskiftet, säger Mashial.

Enligt Sami Mashial är regeringskansliets bedömning att de prissänkningar som redovisades av energiministern oförändrade.

- Det blir Energimarknadsinspektionen som får göra bedömningen om domen ska ha inverkan på intäktsramarna för perioden 2020-2023, eller inte, säger Mashial.