Fler vuxna älgar fälldes 2017

Kalmar län Artikeln publicerades
På onsdagen var 2017 års älgjakt färdigrapporterad.
Foto:Mattias Rubin
På onsdagen var 2017 års älgjakt färdigrapporterad.

I fjol sköts drygt 2 400 älgar av jägarna i Kalmar län. Det är knappt hundra fler än året innan. Antalet älgolyckor minskar men skadorna i skogen är fortfarande stora.

Onsdagen var sista dagen för jägarna att rapportera in hur många älgar som de har skjutit. Resultatet blev 1 165 vuxna djur och 1 261 kalvar. Den totala ökningen med 97 fällda älgar kan tyckas blygsam, men det finns tecken på att den ökade avskjutningen kan ha fått följdeffekter.

Antalet älgolyckor i trafiken har minskat från 247 under 2016 till 217 stycken i fjol. Under januari i år skedde 17 älgolyckor i Kalmar län.

Håkan Torkelsson från Sveaskog sitter i Oskarshamns älgförvaltningsgrupp. Han är inte jägare utan representerar markägarna vid beslut om jakten. Håkan Torkelsson tycker att det är bra att det skjuts fler älgar, men det är långt från tillräckligt.

– Viltskadorna är fortfarande väldigt höga.

Som stöd för sin åsikt har han Skogsstyrelsens älgbetesinventering som görs vartannat år.

– Den som gjordes i fjol visade 23 procent oskadade stammar. Vårt mål är att sju av tio stammar ska vara oskadade.

Håkan Torkelsson upplever att jägarna delar skogsägarnas mål.

– Som jag fattat det är vi egentligen överens om att vi måste ner dit. Om vi inte kan få fram skog som går att använda i Sverige så har vi problem. För att nå dit räcker det inte att ligga där vi ligger i dag.

Av länsstyrelsens statistik framgår att det är vuxna älgar som står för den ökade avskjutningen. Antalet fällda kalvar har däremot minskat.

– Enligt den regionala älgskötselplanen för länet bör varje skötselområde skjuta minst hälften kalv och en del har lagt sig ännu högre, säger Malin Håkansson som är handläggare på länsstyrelsens djurenhet.

I fjol nåddes det regionala målet eftersom fler kalvar än vuxna älgar fälldes. Men Malin Håkansson har pratat med jägare som hade velat skjuta fler kalvar än de har kunnat.

– Jag har fått sporadiska samtal om att det varit få kalvar.

Den regionala planen kommer att göras om under året och till 2019 års älgjakt kan målen ha justerats.

– Planen ser till kvaliteten i älgstammen och skadebilden i skogen. Sedan kan det variera hur man når dit.

Jägaren Bill Nelson i Vimmerby är Jägareförbundet Kalmar länsansvarige för vilt- och faunagruppen med specialintresse älg. Men någon älg har han inte fällt under den senaste jakten.

– Nej, men jag avstod från att skjuta en stor fin ko.

Det har skjutits färre kalvar i Kalmar län i år än i fjol.

– I Vimmerby finns det områden där man avbrutit jakten för att det var för lite kalv. Det vi ser är också att kalvarna som skjuts är mindre. På 1980-talet kunde kalvarna väga 80 kilo. Nu är det nere på 50 kilo. Det har varit en märkbar förändring på de senaste fem åren och även de vuxna djuren har gått ner i vikt.

En orsak till lägre kalvvikt kan vara att kon inte blir betäckt vid den första brunsten utan kanske först vid den tredje.

– I Jönköping har de prövat att flytta fram jaktstarten en vecka för att undvika störningar under brunstperioden. Om det gav något resultat är väl inte riktigt klart.

Bill Nelson beskriver hur älgstammen är i nedåtgående.

– Det är mindre älg i skogen och jag törs säga att det blir ytterligare en minskning i höst. Att det skjuts färre kalvar tyder på att reproduktionstalet varit lägre i år vilket kan vara en normal svängning. Målet är 0,8 kalvar per vuxet hondjur, men det finns skötselområden som är nere i 0,5.

Skadorna på skogen är fortsatt ett problem, men det är inte bara älgen som är orsaken.

– Det finns ganska mycket vilt, både rådjur och hjort äter av det som älgarna ska äta. Sedan tycker jag att skogsägarna ska vara rädda om det vi kallar RASE, rönn, asp, sälg och ek. Vi ser att när man röjer bort RASE så får älgen käka tall i stället.

Statistik

Skjutna älgar

Rapporter från älgförvaltnings- och jaktområden för jaktåret 2017/2018:

Västervik norra 115 vuxna / 122 kalvar

Kalmar södra 217 / 271

Västervik södra 60 / 51

Vimmerby 97 / 119

Hultsfred 161 / 156

Oskarshamn 106 / 136

Emåns 162 / 147

Kalmar västra 159 / 145

Kalmarsunds 78 / 111

Ölands 10 / 3

Under 2016 sköts flest vuxna älgar i Kalmar södra, Hultsfred och Emåns. Flest kalvar sköts i Kalmar södra, Kalmar västra och Hultsfred.

Visa mer...