Flera nya ansikten när Vänsterpartiet valde kandidater

Oskarshamn Artikeln publicerades
Det framröstade kandidaterna blev från vänster Stig Gustavsson, Angelica Ågren, Fredrik Jonasson, Lena Fyhr, Claes Zachrisson, Lena Granath och Cenneth Holmberg. Främre raden, Saga Lundberg, Vidar och Agneta Aldorsson.
Foto: Vänsterpartiet
Det framröstade kandidaterna blev från vänster Stig Gustavsson, Angelica Ågren, Fredrik Jonasson, Lena Fyhr, Claes Zachrisson, Lena Granath och Cenneth Holmberg. Främre raden, Saga Lundberg, Vidar och Agneta Aldorsson.

Under söndagen hade Vänsterpartiet val till styrelse och nämnder. Trots en del oenighet hos vissa partimedlemmar blev de som valberedningen lagt fram nominerade till kandidater.

Det var sammanlagt tio val som skulle genomföras under söndagen och i åtta av dessa val blev det omröstning. En av de personer som det inte blev omröstning om var Lena Granath för kommunstyrelsen. Även nykomlingen Angelica Ågren som varit medlem i partiet sedan ett år tillbaka blev nominerade som kandidat till socialnämnden utan omröstning.

Lena Granath som är ett av Vänsterpartiets toppnamn berättar att trots majoritet i alla röstningarna fanns det ett missnöje hos några av partimedlemmarna.

– Valberedningen lade fram ett förslag där man kan sammanfatta det med att det var sju personer som inte tyckte att valberedningen hade gjort ett bra jobb, säger Lena Granath.

Några av de som valts in som kandidater är nya inom kommunpolitiken men Lena Granath berättar att de flesta av dem har varit aktiva i partiet under en lång tid.

– En hel del av personerna har varit medlemmar hos oss länge men inte haft några parlamentariska uppdrag. Andra har haft parlamentariska uppdrag men för länge sen, säger Lena Granath.

Några av de som har valts bort från nämnderna är flera erfarna politiker som Marita Reinholdsson, Ingmar Hjalmarsson, Matti Wahlström och Monica Johansson.