Folk i förening

Oskarshamn Artikeln publicerades

SOK Viljan höll sitt 75:e årsmöte tisdagen den 5 mars i klubbstugan Linghem.

Ordförande Göran Svenson inledde med en kort sammanfattning av det gångna året, där han tacksamt framhöll klubbens styrka - alla aktiva medlemmar som drar sitt strå till stacken i större eller mindre omfattning. Tack vare alla gemensamma krafter kan klubben uppvisa en omfattande verksamhet av bra kvalitet. Därefter delades diplom och andra utmärkelser ut till förtjänta medlemmar. Göran Svenson omvaldes till ordförande för ett år. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes även Anna Svensson och Ann-Katrin Petersson på två år vardera. Övriga i styrelsen med ett år kvar är sedan tidigare Lennart Kalén och Jerry Svensson. Dessutom valdes till styrelsen Arne Erlandsson och Tonney Gunnarsson som representanter från orienteringssektionen respektive skidsektionen. Stefan Petersson och Anna Hansson utsågs till styrelsesupplean ter.Orienteringssektionen utgörs av Arne Erlandsson, Erik Lennartsson, Martin Lindström, Maria Rindstig, Lars Kreutner och Johan Eveborn. I skidsektionen ingår Tonney Gunnarsson, Jan Johansson, Mats-Olof Lingersjö, Våge Rindstig, Emil Kreutner, Emma Rindstig och Sven Mikkelsen. Ungdomskommittén består av följande funktionärer: Elin Rindstig, Elisabet Mikkelsen, Stina Lind, Tuva Lövdahl, Olle Erlandsson, Axel Eveborn, Emil Wahlström, och Johan Hansson.