Folk i förening

Oskarshamn Artikeln publicerades

Hörselföreningen i Oskarshamn.

Hörselföreningen i Oskarshamn har genomfört en bussresa på Öland. Första anhalten blev Kåtorps gård vid Torslunda där vi fick information om de lyckade försöken att återskapa en hästras liknande den utdöda Ölandsponnyn. Två tjejer visade upp några hästar som ursprungligen kommer från Estland.

Så fick vi äntra tre traktorvagnar och kördes ut på en härlig tur i Ölands lundar där vi hittade flera olika orkideer och vårblommor. Vi såg de stora projekt som pågår för att hålla ängar och lundar öppna och tillgängliga.

En dammanläggning besågs, mycket viktig för att klara vatten behovet till flera hundra nötkreatur som föds upp på gården. Ägarna, Jan-Erik Larsson med söner, gör ett storartat arbete för att hålla allt i ordning och tiptop.

Efter lunchen, naturligtvis bestående av kroppkakor gick färden över Alvaret vis Möckelmossen upp till Sandbyborg. Vi hade ’egen’ ölandsguide med, Maj-Britt Karlsson, som berättade initierat om radbyar, alvaret som världsarv.

Vid utgrävningarna i Sandbyborg, kallat Nordens Pompeji, togs vi emot av guiden Lars Alvarmo, som gav en exklusiv inblick i vad arkeologerna hittat och med inlevelse berättade om de teorier som finns om vad som egentligen hände när ett helt samhälle utplånades.

Resans sista anhalt blev Störlinge Lantbruks & Motormuseum där vi först bjöds på en kaffestund i gröngräset innan vi tittade på samlingarna.

Med trötta men belåtna deltagare gick sedan turen åter till Oskarshamn.