Folk i förening

Figeholm Artikeln publicerades

PRO Misterhult har haft trivselträff i Höganäslokalen i Figeholm.

PRO Misterhult har haft trivselträff i Höganäslokalen i Figeholm, där Gunilla Forsberg hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna. Inbjuden gäst var Carina Fagerström-Karlsson från apoteket, som informerade om vad apoteket kan stå till tjänst med. Det musikaliska stod den egna sånggruppen för och de sjöng sånger om vårens blommor. Gunilla Forsberg delade ut namnlistor för påskrift som gäller våra äldreboende i Misterhult och Figeholm, och det sista för dagen var som vanligt lottdragningen.