Folk i förening

Påskallavik ,

PRO-föreningen i Påskallavik har haft vårens sista medlemsmöte.

Ordföranden Rolf Forsberg hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna och öppnade mötet. Yvonne Johnsson stod för uppskattade underhållning med historier och sång till eget gitarrackompanjemang. Kaffe med dopp serverades och efter lottdragning avslutade ordföranden mötet och önskade alla en trevlig sommar.