Folk i förening

Oskarshamn Artikeln publicerades

SPF Seniorerna i Oskarshamn har haft upptaktsmöte med 120-tal medlemmar.

Mötet inleddes med att ordförande Gudrun Persson hälsade alla välkomna till höstens första möte. Börge Thörn informerade om kommande program och resor. SPF-kören underhöll med vackra sånger och avslutningsvis blev det allsång. Planchef Regina Laine från Oskarshamns kommun visade vad som pågår och planeras framöver i vår stad. Vice ordförande för SPF Kalmardistrikt Eva-Lena Fungmark informerade om deras verksamhet och hur viktigt det är att SPF bevakar och följer upp vad som gäller för våra medlemmar. Rebecka Jonsson från Vuxenskolan och SPF:s studierepresentant Wanda Sadowska berättade om möjligheten att ordna studiecirklar för att kunna använda telefon- och datorn på bästa sätt. Innan ordförande avslutade mötet var det dragning på ett lotteri.