Folk i förening

Kristdala Artikeln publicerades

Vandringstur längs Storgatan i Kristdala.

Kristdala hembygdsförening har anordnat en vandring österut längs Storgatan i Kristdala med start vid Sockenstugan. Hembygdsföreningens ordförande Sven-Åke Johansson kunde hälsa ett 50-tal deltagare välkomna trots det blåsiga vädret. Inledningsvis berättades om bebyggelsen vid Sockenstugan och runt Ektorget. Bland annat att Sockenstugan vid tillkomsten 1788 var en envåningsbyggnad och som fick den andra våningen påbyggd 1840. Vid Ektorget låg också tidigare Gamla Hotellet. Det var en byggnad som kom till i mitten av 1800-talet och brann ner 1939.

På gamla kartor från 1800-talet har man räknat till 43 enskilda kyrkstallar företrädesvis norr om kyrkan. Vid förra sekelskiftet ordnades de sammanbyggda gemensamma kyrkstallen.

Dessa revs sedan vid bilismens intåg i bygden i mitten av 1900-talet.

Flera stopp gjordes längs vägen bl a vid Gästgivargården, Bergsten, Espingshov och Dalsborg varvid deltagarna kunde berätta minnen om vad som hänt förr i tiden.

Längs Storgatan har funnits många affärer, caféer, och garverier liksom färgeri och två mejerier.

Flera verksamheter har utnyttjat den vattenkraft som funnits vid Dämmen.

Rundturen avslutades med medhavt fika på Dämmen.