Folk i förening - bridge

Oskarshamn Artikeln publicerades

Oskarshamns Bridgeklubbs gemensamma Tisdags/Torsdagsspel den 11 april.


Oskarshamns Bridgeklubbs gemensamma Tisdags/Torsdagsspel den 11 april gav följande resultat. 18 par deltog, varav 9 par hade över medel som var 208 poäng.
 1) Bo Falk/Urban Karlsson 272 poäng. 2) Göran Rönnerholm/Erik Forsmark 251.
 3) Anders Davidsson/Michael Carlsson 242. 4) Björn Helander/Stefan Andersson 239. 
5) Dan Jakobsson/Magnus Bruun 227. 6) Mats Larsson/Irene Erenbo 224.
7) Lena Kjellgren/Stefan Åstrand 219. 8) Martin Udd/Bo Mörelius 213.
 9) Klaus Wilde/Karin Wilde 212.