Folkhögskolan funderar på att sälja ett av sina hus

Oskarshamn
Oskarshamns folkhögskola vill att detaljplanen ska ändras för att de ska kunna sälja en av sina fastigheter.
Foto: Tomas Konigsson
Oskarshamns folkhögskola vill att detaljplanen ska ändras för att de ska kunna sälja en av sina fastigheter.

Samhällsbyggnadsnämnden har gett ett positivt besked om att ändra detaljplanen för en del av Oskarshamns folkhögskola inför en eventuell försäljning.

Det handlar om den gamla delen av folkhögskolan, om byggnaden som ligger nära Fridhemsgatan, inte så långt från Norra Fabriksgatan.

Enligt detaljplanen som gäller idag får den användas till skoländamål. Folkhögskolan har under åren använt den till kurser av olika slag.

Det finns önskemål om att kunna göra om detaljplanen sa att den möjliggör för bostäder, vård, kontor och eventuellt annan verksamhet.

Det är Stiftelsen Oskarshamns folkhögskola som äger fastigheten Norrtorn och inför en försäljning av fastigheten önskas ett planbesked gällande att kommunen ser positivt på att göra om detaljplanen.

Eftersom fastigheten ligger nära Norra Fabriksgatan som är högt trafikbelastad kan en bullerutredning behövas om det blir aktuellt med bostäder.

Så fort en ansökan om planläggning kommer in kan arbetet med att ta fram en ny detaljplan startas.