Föräldrar kan få föreläggande och vite

Oskarshamn Artikeln publicerades
Om en elev i grundskolan inte fullgör sin skolplikt kan föräldrarna få ett föreläggande.
Foto: Hossein Salmanzadeh / TT
Om en elev i grundskolan inte fullgör sin skolplikt kan föräldrarna få ett föreläggande.

När en elev som går i grundskolan har mycket frånvaro och inte sköter skolarbetet kan föräldrarna få ett föreläggande

Men innan det går så långt görs många insatser på vägen för att vända situationen. När alla sätt har provats och det inte har hjälpt kopplas bildningsnämnden in.

Nu har nämnden bestämt att det istället är nämndens arbetsutskott som ska besluta om föreläggande att fullgöra skolplikten. Enligt skollagen får kommunen förelägga elevens vårdnadshavare om de inte har gjort vad de kan för att eleven ska gå i skolan.

Om det inte hjälper kan beslut tas om att föräldrarna ska betala ett vite. Det är förvaltningsrätten som avgör det.