Föreläsning om Sveriges säkerhetspolitiska vägval

Oskarshamn Artikeln publicerades
Patric Lindgren föreläser på Kulturhuset på onsdag kväll.
Patric Lindgren föreläser på Kulturhuset på onsdag kväll.

Sverige har stått inför flera viktiga säkerhetspolitiska vägval under 1900-talet. På onsdag håller Patric Lindgren från Linnéuniversitetet en föreläsning om detta på Kulturhuset i Oskarshamn.

Det är Oskarshamns historiska förening som bjuder in till föreläsningen som kommer att fokusera på perioderna efter de tre stora världskonflikterna under 1900-talet, Första världskriget, Andra världskriget och Kalla kriget.

Föreläsningen handlar om hur Sverige orienterade sig i de nya sammanhang som rådde när konflikterna tog slut. Det handlar bland annat om de politiska motsättningarna som fanns i Sverige, mellan olika sätt att förstå den internationella politiken och mellan olika syn på vilket agerande som var det önskvärda från svensk sida.

”Genom att studera hur man i Sverige debatterade kring svenska anslutningar till nya internationella organisationer, olika internationella initiativ och försvarsbeslut, samt vilka likheter och skillnader som uppträtt i de olika perioderna och hur dessa bäst förklaras kan vi få ökade insikter”, säger Patric Lindgren i ett pressmeddelande.

Lindgren har undervisat i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, tidigare Högskolan i Kalmar, på heltid sedan 1998, med fokus på internationell politik, och har disputerat på avhandlingen ”Småstat i brytningstid – Sverige säkerhetspolitiska orientering efter tre världskonflikter under 1900-talet”. Nästa forskningsprojekt avses handla om att förstå svensk säkerhetspolitik i ett Europa efter Brexit.