Föreningar kan läggas ner på grund av besparingskrav

Oskarshamn Artikeln publicerades
Kjellskulle är en uppskattad mötesplats i Figeholm under vintern.
Foto: Sofia Thomson
Kjellskulle är en uppskattad mötesplats i Figeholm under vintern.

Besparingarna inom kommunen kan leda till att vissa föreningar tvingas lägga ner sin verksamhet. Några av de föreningar som föreslås få minskade föreningsbidrag eller lokalsubventioner är BK Bore, IK Oskarshamn, Magasinets vänner och Oskarshamns sjöfartsförening.

I våras presenterades en handlingsplan med besparingar på totalt elva miljoner kronor inom bildningsförvaltningens verksamheter. Bildningsnämnden gav samtidigt förvaltningen ett antal uppdrag att jobba vidare med.

Förvaltningen skulle bland annat se över föreningsbidragen och lokalsubventionerna och lämna förslag på besparingar. Tanken är att den typen av bidrag och subventioner ska minska med totalt 1,25 miljoner kronor. Totalt betalar kultur och fritid i dag ut runt 10,6 miljoner kronor i olika bidrag till föreningar och studieförbund. Dessutom finns en rad lokalsubventioner.

I en skrivelse till nämnden menar bildningschef Lotta Lindgren att vissa föreningar riskerar att drabbas hårt av besparingarna.

”Konsekvenserna för kommunen kan bli att föreningar tvingas lägga ner sin verksamhet vilket påverkar det totala kultur- och fritidsutbudet runt om i kommunen”, skriver Lotta Lindgren.

Med hjälp av kulturchefen och fritidschefen har hon tagit fram ett förslag på vilka föreningar och föreningskategorier som ska få mindre pengar från kommunen. Lotta Lindgren föreslår att elbidraget till BK Bore för bandybanan Kjellskulle i Figeholm dras in, vilket ger en besparing på 400 000 kronor. Föreningen, vars verksamhet har minskat på senare år, kommer att erbjudas att flytta till Arena Oskarshamn. Det föreslås också att BK Bore får ett omställningsbidrag på 200 000 kronor.

Vidare föreslår Lotta Lindgren att IK Oskarshamn, som har en kraftigt subventionerad hyra, får en hyreshöjning på 200 000 kronor per år. Andra föreningar som pekas ut i förslaget är Magasinets vänner, Oskarshamns sjöfartsförening och Ung aktiv vars föreningsbidrag kan minskas. Även Camerata Nordica kan få minskat stöd.

Flera föreningar får i dag bidrag för tillsyn av gymnastiksalar. Den tillsynen föreslås upphöra, vilket ger en besparing på 126 000 kronor. Bildningschefen vill även dra ner på bidragen till studieförbund, handikappföreningar, hembygdsrådet och föreningsprojekt.

Enligt förvaltningens konsekvensbeskrivning av besparingarna är BK Bore en förening som kan få svårt att överleva på sikt. Dessutom riskerar en viktig mötesplats under vintermånaderna i Figeholm att försvinna.

Fakta

Så mycket kan föreningsbidrag och lokalsubventioner minska

Elbidrag till BK Bore för Kjellskulle bandybana, 400 000 kr

Höjd hyra till IK Oskarshamn för hockeyallsvenskan, 200 000 kr

Namnrätt ishallen – från kommunstyrelsen, 100 000 kr

Bidrag till föreningar för tillsyn av gymnastiksalar, 126 000 kr

Bidrag till studieförbund, 30 000 kr

Bidrag till handikappföreningar, 30 000 kr

Föreningsprojekt, 30 000 kr

Lovbidrag, 15 000 kr

Ledarutbildningsbidrag, 10 000 kr

Investeringsbidrag till föreningar, 10 000 kr

Bidrag till Magasinets vänner för Fallebo gård, 75 000 kr

Bidrag till hembygdsrådet, 26 000 kr

Bidrag till Sjöfartsföreningen, 24 000 kr

Bidrag till Ung Aktiv, 60 000 kr

Bidrag till Länsmusiken/Camerata Nordica, 90 000 kr

Generell neddragning från föreningsbidragspåsen, 24 000 kr

Visa mer...