Företag får 1,9 miljoner för att flytta

Oskarshamn Artikeln publicerades
Per-Erik Holmquist, Magnus Juhlin och Katarina Hedman är tre av medarbetarna på OH Elektronik.
Foto: Jimmy Larsson
Per-Erik Holmquist, Magnus Juhlin och Katarina Hedman är tre av medarbetarna på OH Elektronik.

OH Elektronik får 1,5 miljoner kronor i ersättning i samband med flytten från bolagets lokaler på Snickeriet. Sista året i lokalerna blir dessutom hyresfritt.

I våras var OH Elektronik, som måste lämna sina lokaler när handelsområdet vid mellersta infarten ska utökas med fler butiker, missnöjda med kommunens erbjudande om ersättning i samband med flytten.

– Vi har fått ett bud på en miljon kronor för flytt och iordningställande av lokaler. Det täcker en fjärdedel av kostnaden på fyra miljoner, sa Magnus Juhlin, en av delägarna i bolaget.

Kommunens mark- och exploateringsstrateg Göran Landenius ville inte gå in på vilka belopp kommunen hade erbjudit företaget i förhandlingarna. Men om det skulle krävas en ombyggnad skulle inte kommunen stå för hela kostnaden.

– Nej, man tar en del för att alla ska behandlas lika, sa Göran Landenius.

Kommunen och OH Elektronik har tillsammans letat efter och funnit flera tillgängliga ersättningslokaler i Oskarshamn, men samtliga har ratats av bolaget eftersom ombyggnadskostnaderna i de flesta fall varit över tre miljoner kronor.

Nu har man i stället kommit överens om en lösning som innebär att bolaget förbinder sig att själva hitta en lämplig lokal att flytta till inom Oskarshamns kommun. Uppgörelsen innebär att bolaget får 1,5 miljoner kronor i ersättning av kommunen. Dessutom ska kommunen återbetala en årshyra på 380 000 kronor vid hyrestidens utgång. Totalt ersätts därmed OH Elektronik med närmare 1,9 miljoner i samband med flytten, som ska ske senast den 31 augusti 2019.

I ett tjänsteutlåtande föreslog Göran Landenius att uppgörelsen skulle finansieras med exploateringsmedel, men kommunstyrelsen har i stället valt att använda sig av lokala mervärdespengar.

Samtliga partier i kommunstyrelsen ställde sig bakom avtalet med OH Elektronik när ärendet togs upp till beslut i onsdags.

Rättelse: I en tidigare version av artikeln stod att beslutet att använda sig av lokala mervärdespengar kräver ett godkännande av styrgruppen för mervärdesavtalet, vilket inte var korrekt. Lokala mervärdespengar är medel som kommunen själv förfogar över.