Försvunna kanotister när flygkåren övade

Oskarshamns flygplats Artikeln publicerades
Frivilliga flygkåren samlad på Oskarshamns flygplats tillsammans med sjöräddningen efter väl genomförd övning.
Foto: Andreas Bendroth
Frivilliga flygkåren samlad på Oskarshamns flygplats tillsammans med sjöräddningen efter väl genomförd övning.

En kanotist larmar att han är strandsatt på en ö någonstans mellan Oskarshamn och Simpevarp, hans kompis är försvunnen och deras kanot ligger och flyter i vattnet. Så lyder det inledande scenariot för den övning som Frivilliga flygkåren (FFK) genomförde i samverkan med sjöräddningen i lördags.

Totalt bestod dagen av nio olika övningar, de flesta saknade dramatiska scenarion, utan var mer kontrollövningar. Men ett störtat flygplan någonstans mellan Oskarshamn och Hultsfred och två kanotister i nöd i Oskarshamns skärgård bjöds flyginsatsgruppen på i alla fall.

Totalt var det sju piloter från Kalmar län och fem från Blekinge som deltog i övningarna. Flyginsatsgruppen eller FIG som den förkortas är en särskild del av FFK och består i varje län av åtta särskilt utbildade piloter som kan ta sig an svårare uppdrag, som till exempel sökande efter försvunna personer.

Varje uppdrag kräver två personer i ett plan, en pilot och en spanare, och med 12 deltagare var det totalt sex plan uppe i luften under lördagen.

Scenarioövningen med de två försvunna kanotisterna var den enda övning där FFK hade samverkan, i det här fallet med sjöräddningen.

– Även om det här är en övningsdag för oss så är det viktigt att få träna på att samverka med andra aktörer. För i skarpt läge så kan man hamna i de här situationerna och då måste det funka, säger övningsledare och gruppchef Peter Winqwist.

Piloternas uppgift i det här fallet var att guida sjöräddningen rätt. Två flygplan ingick i övningen där de delades in i två olika sökområden, ett i norr och ett i syd.

– Den enda infon vi hade att gå på var att den här kanotisten var strandsatt någonstans mellan Simpevarp och Oskarshamn.

För säkerhetens skull så befann sig de båda sökplanen på olika höjder.

– Det var 500 fot mellan oss, 150 meter. Det gör att vi inte riskerar att krocka om vi skulle råka hamna bredvid varandra.

Övningen gick bra. Ett av planen kunde lokalisera den strandsatta kanotisten och guida sjöräddningen rätt. Även den försvunna kompisen till kanotisten, en docka man hade lagt i vattnet, kunde hittas och tas om hand.

Efter en intensiv morgon och förmiddag var det vid tolvtiden dags för lunch. Undertecknad satte sig ner med gruppchef Peter Winqwist och biträdande gruppchef Carlo Petersson på Oskarshamns flygplats där övningarna utgick ifrån under lördagen.

De berättar att FFK de senaste åren kanske mest har blivit känd för sina brandflyg i samband med alla skogsbränder, men att det bara är en liten del av uppdraget.

– Vi har mellan 7 000-9000 flygtimmar per år, så man kan säga att någon från FFK är i luften nästan dygnet runt, säger Carlo Petersson.

Biträdande gruppchef Carlo Petersson och gruppchef Peter Winqwist berättar att FFK i hela Sverige genomför 7 000-9000 flygtimmar per år.
Foto: Andreas Bendroth
Biträdande gruppchef Carlo Petersson och gruppchef Peter Winqwist berättar att FFK i hela Sverige genomför 7 000-9000 flygtimmar per år.

Några av de kontrollövningar som gjordes under lördagen var bland annat att bevaka järnvägen och att bevaka ett fågelskyddsområde. Bevaka fågelskyddsområden är något som görs på uppdrag av länsstyrelsen.

– Det handlar om att se till så att de inte beträds under parnings- och häckningstid.

I dag har FFK cirka 2 500 medlemmar, många flyger inte utan är bara med och stöttar verksamheten.

För att vara med ute på uppdrag behöver man inte alltid heller ha flygcertifikat. De senaste två somrarna har bland annat FFK i Kalmar län haft spanare på sina brandflyg utan att de har varit utbildade piloter.

– Vi har behövt ta in outbildade piloter som spanare för att få det att gå ihop. Sommaren är vår mest intensiva period. Om vi inte hade gjort det så hade vi som är utbildade piloter fått jobba dygnet runt, konstaterar Peter Winqwist.

Fakta

Frivilliga flygkåren (FFK)

Frivilliga Flygkåren, FFK, bildades 1961 och är en frivillig försvarsorganisation med cirka 2 500 medlemmar, varav över 800 är piloter, fördelade över hela Sverige.

FFK är en del av Svensk krisberedskap och fungerar som en flygande resurs när samhället ställs inför prövningar.

Varje år utför FFK uppdrag för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, länsstyrelser, räddningstjänster och Försvarsmakten.

Andra samarbetspartners och uppdragsgivare är frivilligorganisationer, Naturvårdsverket, kommuner, Polisen och Sjöräddningen.

Piloter och spanare arbetar helt ideellt. Det enda uppdragsgivaren betalar är flygplanskostnaden.

Visa mer...