Fortsatt bevattningsförbud i Oskarshamns kommun

Oskarshamn Artikeln publicerades
Foto: Pontus Lundahl/TT

Bevattningsförbudet som infördes i somras gäller fortfarande i Oskarshamns kommun.

Den 13 juli infördes bevattningsförbud för alla som är anslutna till det kommunala vattennätet i Oskarshamns kommun. Förbudet har ännu inte hävts, då det är fortsatt ont om vatten i exempelvis Hummeln. Enligt kommunen sjunker nivån i ytvattentäkterna fortfarande, även om det går långsammare nu när avdunstningen minskat.

Förutom att man inte får vattna i trädgården med slang eller spridare innebär förbudet bland annat att det inte är tillåtet att tvätta bilen, båten eller andra fordon med vattenslang eller högtryckstvätt.

Förbudet gäller varken företag eller den som har egen dricksvattenbrunn, men alla uppmanas att vara sparsamma med vattnet.

Läs mer om bevattningsförbudet på kommunens hemsida.