Fortsatt optimism bland lantbrukare

Oskarshamn Artikeln publicerades
Magnus Sandell och Ann-Charlott Johansson är lantbrukare i Kristdala. På gården finns dikor.
Foto:privat
Magnus Sandell och Ann-Charlott Johansson är lantbrukare i Kristdala. På gården finns dikor.

Lantbrukarna i vår del av landet har landets högsta lönsamhetsindex. Det framkom när Lantbruksbarometern 2018 presenterades på fredagen.

På uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna har Sifo intervjuat 1 000 lantbrukare om hur de ser på sin lönsamhet i dag och i framtiden.

Och i vår region, som omfattar Kalmar-, Blekinge-, Jönköping- och Kronobergs län, är lantbrukarna positiva till sin lönsamhet och vill investera.

Regionens lönsamhetsindex har ökar 34 procentenheter sedan våren 2017 då det låg på plus 22 (nu plus 56).

Nästan en fjärdedel av de tillfrågade upplevde att de hade tillräckligt god lönsamhet för att täcka alla löpande utgifter inklusive en lön samt framtida investeringar.

– Jätteroligt, framhåller Linda Karlsson, lantbruksrådgivare vid LRF Konsult.

– Det är också ganska många som investerat och det gör man ju inte om man inte tror på fortsatt lönsamhet.

Regionens lantbrukare är också duktiga entreprenörer och det råder stor kreativitet när det gäller att hitta sidogrenar till lantbruket.

– Det är givetvis bra att ha fler ben att stå på, säger Linda Karlsson.

Fortfarande finns dock ett stort önskemål att svenska livsmedel ska får större utrymme i restauranger och storkök.

– I butik väljer konsumenten själv, men så är det tyvärr inte alltid på restauranger och i de offentliga köken, avslutar Linda Karlsson.

Fakta

Lantbruksbarometern

Sex av tio har gjort olika slags investeringar under 2017.

Flest, nästan 40 procent, investerade i maskiner.

15 procent har investerat i djurstallar och sju procent investerade i övriga byggnader.

Sju procent av de tillfrågade planerar satsningar på turism som en ny affärsmöjlighet.

Visa mer...