Fortsatt tvist om Jojjes kök

Oskarshamn Artikeln publicerades
Hyresnämnden inspekterade gamla resecentrum, som gatuköket har erbjudits som ersättningslokal.
Foto: Jimmy Larsson
Hyresnämnden inspekterade gamla resecentrum, som gatuköket har erbjudits som ersättningslokal.

Hyresnämnden gjorde på tisdagen syn i den ersättningslokal, gamla resecentrum, som Oskarshamns kommun har erbjudit Jojjes kök.

Den långdragna tvisten mellan gatuköksägaren Mustafa Türkkan och kommunen har engagerat många i Oskarshamn. Kommunen har en överenskommelse med Coop om att riva byggnaden där Jojjes kök finns i dag, och har därför erbjudit Türkkan att flytta sin verksamhet till gamla resecentrum, vilket inte har fallit i god jord.

– Jag har bett dem att bygga ett likvärdigt ställe, men det klarar de inte, säger Mustafa Türkkan som är starkt kritisk till kommunens agerande.

Under tisdagens besök i Oskarshamn tittade hyresnämnden först på gatukökets nuvarande lokaler innan man förflyttade sig gamla resecentrum, som ligger ett stenkast därifrån. Även kommunens fastighetschef Richard Bergquist och mark- och exploateringsstrateg Göran Landenius var på plats, liksom Mustafa Türkkan själv och hans juridiska ombud Stefan Ragnarsson.

– Vi är här för att göra en bedömning av om ersättningslokalen är godtagbar, säger hyresnämndens ordförande Carl Olof Öhrnell som berättar att nämnden meddelar sitt beslut i början av nästa vecka.

– Vårt beslut ligger till grund för en eventuell skadeståndsprocess.

Kommunen är beredd att rusta upp gamla resecentrum utvändigt, men Mustafa Türkkan skulle själv få bekosta inredning och köksutrustning.

– Jag tycker att lokalen är jättebra, säger Göran Landenius och får medhåll av fastighetschefen.

– Jag tror att den skulle fungera för serveringsverksamhet, säger Richard Bergquist.

Türkkans juridiska ombud är av en annan uppfattning.

– Det står klart för alla och envar att ersättningslokalen inte är likvärdig med den han är i nu, säger Stefan Ragnarsson som konstaterar att det krävs stora investeringar för att kunna ha gatuköket i gamla resecentrum.