Framtiden för Jojjes kök är nära ett avgörande

Oskarshamn Artikeln publicerades
Jojjes köks framtid har engagerat många. Snart ska ärendet upp i hyresnämnden.
Foto:Andreas Bendroth
Jojjes köks framtid har engagerat många. Snart ska ärendet upp i hyresnämnden.

Datum för medling är satt mellan kommunen och Jojjes kök.

– Det finns inte på världskartan att Jojjes får vara kvar. Det här handlar enbart om ersättning, säger Göran Landenius.

Kommunen har nu begärt medling av hyresnämnden och åberopar jordabalken kapitel 12 paragraf 58 b. Enligt den ska hyresgästen skäligt ersättas när den sägs upp.

– Vi erbjuder en årshyra och en ersättningslokal, gamla resecentrum, säger Landenius. Sedan får vi se vad Jojjes kök vill och vad medlarna säger.

– Vi följer gällande lagstiftning, Det vi är skyldiga att betala betalar vi.

Det har figurerat olika siffror kring ersättningslokalens hyror och Landenius tillstår att givetvis blir hyran klart högre än i dag om kommunen ska renovera och bygga ett nytt gatukök men den kan också bli klart lägre om gatuköksägaren Mustafa Türkkan renoverar och bygger själv. På samma vis som han gjort med sitt nuvarande gatukök. I dag betalar han bara arrende för marken.

Den 28 februari sker förhandlingen i Kalmar.

Skulle parterna inte komma överens vid den första medlingen kan det bli fler omgångar. Men Göran Landenius förväntar sig att gatuköket ska vara rivet när avtalet går ut den 14 mars.

– Hyresavtalet som gäller sedan tio år tillbaka är reglerat i minsta detalj när det tar slut. Då ska han själv riva sin byggnad. Annars går vi ju in i en helt annan rättslig tvist, säger Landenius.

Jojjes köks företrädare Ragnarssons juridiska byrå håller på att samla in material till ett yttrande inför medlingen med hyresnämnden. Men då Mustafa Türkkan byggt upp gatuköket själv på en gammal busskur ger Stefan Ragnarsson inte mycket för erbjudandet om en årshyra, som inte innebär många tusenlappars plåster på såren.

– Ursprungligen erbjöd sig kommunen att bygga upp restaurangen men det tog Mustafa på sig att göra själv. Det vore klädsamt av kommunen att kompensera för det han byggt upp. Vi förväntar oss att kommunen får öppna upp plånboken lite mer än bara en årshyra. Men jag vill inte säga några kronor och ören förrän vi har alla uppgifter.

Det pågår flera parallella namninsamlingar för att rädda kvar Jojjes kök där det ligger i dag. Ett beundransvärt initiativ menar Stefan Ragnarsson men den folkliga opinionen med namninsamlingar är inte en sak för hyresnämndens medling. Här handlar det om ersättning, i pengar och lokal. Däremot kan namninsamlingen bli en faktor efter medlingen.

– Jag tar med budskapet från förhandlingen till politiken, säger Landenius. Givetvis hoppas jag att vi kan hitta en lösning som båda parter är nöjd med, säger Landenius.